Teade Pärnu mnt 139d kinnistu ja Pärnu mnt 139d/1 kinnistu detailplaneeringu avalikust väljapanekust

Viimati muudetud 13.09.2017

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 24.10-7.11.2017 Tallinna Linnavalitsuse 30. augusti 2017 korraldusega 1293-k vastuvõetud Pärnu mnt 139d kinnistu ja Pärnu mnt 139d/1 kinnistu detailplaneeringu. Planeeritava ala suuruseks on 0,86 ha. Detailplaneering on koostatud eesmärgil muuta Pärnu mnt 139d kinnistu ja Pärnu mnt 139d/1 kinnistu piire, muuta Pärnu mnt 139d kinnistu 50% äri- ja 50% tootmismaa sihtotstarve vähemalt 75% ulatuses äri- ja kuni 25% ulatuses elamumaaks, määrata ehitusõigus Pärnu mnt 139d kinnistule ühe kuni 13 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äri- ja eluhoone ja ühe kuni 8 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks, määrata ehitusõigus Pärnu mnt 139d/1 kinnistule ühe kuni 8 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks ning kruntide kasutamise tingimused. Detailplaneeringu materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 ning Tallinna Linnavalitsuse, asukohaga Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis esmaspäeval 8.15‑18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15‑17.00 ning reedel 8.15‑16.00. Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr

Ametlike teadete nimekiri