Lahtiolekuajad ja arhiivikasutajate teenindamine

Alates 18. maist on Tallinna Linnaarhiiv avatud:

  •  Uurimissaal: E-R kell 9.00-15.00.

Uurimissaalis teenindatakse ainult eelregistreeritud külastajaid. Registreerida saab uurimissaali konsultandi telefonil (645 7409) või e-kirjaga (Indrek.hinrikus@tallinnlv.ee).

  •  Kantselei: E-R kell 9.00-15.00.

Kantseleis kohapeal teenindatakse ainult eelregistreeritud külastajaid. Registreerida saab kantselei telefonil (645 7401, 645 7402) või e-kirjaga (linnaarhiiv@tallinnlv.ee ).

 Palume kohaletulekule eelistada suhtlust e-posti ja telefoni teel või päringute esitamist veebipõhiseid vorme kasutades.

Tallinna Linnaarhiiv asub Tallinna vanalinnas, aadressil Tolli 6, Tallinn.

Linnaarhiiv väljastab arhivaalide kohta suulist teavet, paber- ja digikoopiaid arhivaalidest ja arhiiviteatisi. Teabe väljastamist reguleerib linnaarhiivi juhataja kinnitatud "Päringutele vastamise kord".

Arhivaale ja raamatukogu trükiseid saab kasutada vaid arhiivi uurimissaalis. Arhivaale ei anta uurimissaali ja neist ei tehta paberkoopiaid, kui nende füüsiline seisund seda ei võimalda. Digikoopia olemasolu korral originaaldokumenti kasutamiseks üldjuhul ei väljastata. Arhivaalide pildistamine või filmimine uurimissaalis on lubatud kooskõlastatult uurimissaali teenindava töötajaga.

Uurimissaali külastamisest on soovitav ette teatada e-maili teel indrek.hinrikus@tallinnlv.ee  või veebipõhist vormi kasutades või kantselei telefonil (645 7401, 645 7402). NB! Kui soovite uurimissaalis tutvuda ehitise inventeerimisjoonistega Tallinna Hooneregistri arhiivist, siis sellest tuleb kindlasti ette teatada vähemalt 1 tööpäev. Vt. Ehitise inventeerimisjoonistega tutvumine.

Uurimissaali kasutamise täpsemad tingimused leiab "Tallina Linnaarhiivi uurimissaali kasutamise eeskirjast". 

kontaktid, lahtiolekuajad, vastuvõtuajad

Viimati muudetud: 18.05.2020