17.08.2017

Vana Tallinn 28 (32)

Ilmunud on kogumik Vana Tallinn 28(32)

Vana Tallinna seekordne köide on pühendatud Tallinna Linnaarhiivi kunagise direktori, Tartu ja Toronto Ülikooli professori Jüri Kivimäe 70 aasta juubelile. Kogumikus üles astuvatest autoritest on suurem osa kaitsnud doktoritöö just Kivimäe juhendamisel. Raamatus käsitletavad teemad, nagu Liivimaa kontaktid Lääne-Euroopaga, kesk- ja varauusaegne argipäeva- ja kultuuriajalugu või historiograafia ajalugu kajastavad juubilari uurimishuve. Raamat sisaldab ka ülevaadet Jüri Kivimäe elust ja tegevusest ning tema teadustööde ja publitsistika bibliograafiat.

Raamatu hind Tallinna Linnaarhiivist ostes on 13 eurot.       TELLI

Uudise rubriigid: