Linnaarhiivi väljaanded 1996-

Tallinna Linnaarhiivi Toimetised = Veröffentlichungen des Stadtarchivs Tallinn. (1996 – )

Nr. 1: Tamm, Marek. Imeteod ristiusustamisaegsel Liivi- ja Eestimaal (XII sajandi lõpp XIII sajandi algus). Tallinn, 1996. 97 lk. Bibliogr. lk 88-97. ISBN 9985-9014-7 Vaata pilti

Nr. 2: Tallinn tules : dokumente ja materjale Tallinna pommitamisest 9./10. märtsil 1944 / koostanud Jüri Kivimäe ja Lea Kõiv. Tallinn, 1997. 240 lk. : ill. ISBN 9985-9014-9-5 Vaata pilti

Nr.3: Tallinna mündiraamatud 1416-1526 = Revaler Münzbücher 1416-1526 / välja andnud Ivar Leimus. Tallinn, 1999. 208 lk. : ill. Tekst eesti ja saksa keeles. -ISBN 9985-57-260-2 Vaata pilti

Nr.4: Kotter, Lilian. Tallinna Rae finantsid 15. sajandil (1433-1507). Tallinn, 1999. 136 lk. : ill. Bibliogr. lk. 108-115. Reg. Kokkuvõte saksa k. ISBN 9985-57-267-X Vaata pilti

Nr. 5: Kala, Tiina. Euroopa kirjakultuur hiliskeskaegsetes õppetekstides : Tallinna dominiiklase David Sliperi taskuraamat. Tallinn, 2001. 351 lk. : ill. Bibliogr. lk. 303-335. Reg. Kokkuvõte inglise k. ISBN 9985-57-381-1 Vaata pilti

Nr. 6: Kreem, Juhan. The town and its lord. Reval and the Teutonic Order (in the fifteenth century) /  -Tallinna Linnaarhiiv- . Tallinn: Ilo, 2002. 213 lk. : 1 l. kaart. Bibliogr. lk. 182-202. - Reg. lk. 207-213. - Resümee eesti k. ISBN 9985-57-411-7 Vaata pilti

Nr. 7: Mänd, Anu. Pidustused keskaegse Liivimaa linnades 1350-1550  / .  Tallinn:Eesti Keele Sihtasutus, 2004. 551 lk. :  ill.. Sisaldab bibliogr. ja reg. - Bibliogr. ka joonealustes märkustes. ISBN 9985-79-070-7 Vaata pilti

Nr. 8: Kui vana on Tallinn : 13. mail 2004 toimunud konverentsi ettekanded ja diskussioon  / Koost.Kala,Tiina. Tallinn:Ilo,2004.112 lk. : ill., kaart. Bibliogr. joonealustes märkustes. - Artiklite kokkuvõtted inglise k. ISBN 9985-57-653-5 Vaata pilti

Nr. 9: Das Revaler Bürgerbuch 1786-1796 = Tallinna kodanikeraamat 1786-1796 / koost. Csaba János Kenéz. - Tallinn : Tallinna Linnaarhiiv, 2006. -  465, [1]. - Bibliograafia lk. 427-431. - Sisaldab registreid. - Osa teksti eesti k. - ISBN 978-9985-9128-9-8 Vaata pilti

Nr. 10: Kümme keskaegset tallinlast / Tiina Kala, Juhan Kreem, Anu Mänd. - Tallinn : Tallinna Linnaarhiiv : Varrak, 2006. - 326 lk. : ill. - Bibliograafia joonealustes märkustes ja lk. 288-309. - Sisaldab registrit. - ISBN 9985-3-1341-0. - Kuulub ka sarja: Tallinna raamat Vaata pilti

NR. 11: Kala, Tiina. Käsikirjaline raamat Eestis. - Tallinn : Tallinna Linnaarhiiv, 2008. - Sisaldab bibliogr. ja reg. - Kokkuvõte saksa k. - ISBN 978-9985-9769-2-0. - Raamatu kaanel ja tiitellehel ekslikult Tallinna Linnaarhiivi Toimetised 10 Loe veel...

NR. 12: Ex archivo civitatis : Tallinna Linnaarhiivi ajaloost. - Tallinn, 2008. - 216 lk. : ill. - Tallinna Linnaarhiivi Toimetised; 12 ISBN 978-9985-9769-3-7 Loe veel...

 

Viimati muudetud: 07.12.2008