18.05.2022

Linnavalitsus saatis volikogule kinnitamiseks Tallinna 2021. aasta majandusaasta aruande

Vaatamata linna tegevuskulude kasvule, millele avaldas mõju eelmise aasta lõpus alanud energiahindade hüppeline tõus, kujunes Tallinna linna 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande järgi linna tulemiks 93 miljonit eurot.

Tallinna linnavalitsus kiitis tänasel istungil heaks linna 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande ning esitas selle Tallinna linnavolikogule kinnitamiseks. Tallinna linna 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannet auditeeris KPMG Baltics OÜ, kes väljastas märkusteta vandeaudiitori aruande, kinnitades, et linna finantsaruandlus on usaldusväärne ning kajastab õigesti ja õiglaselt linna finantsmajanduslikku seisundit.

Linnapea Mihhail Kõlvart nentis, et Tallinna linn on viimased kaks aastat töötanud järjepidevalt kriisist mõjutatuna ja suure pinge all. „Ent viimastel aastatel kogetu annab meile teadmisi ja tugevust toime tulla ka ees ootavate ja jätkuvate keeruliste olukordadega. Lisaks sellele, et kriisid toovad esile ka kitsaskohad, mis vajavad kiiret leevendust, ei saa me selle juures unustada ka seda, et praegused otsused mõjutavad kriisijärgset ja pikaajalist vaadet,“ sõnas Kõlvart. „Eelmisel aastal jätkas Tallinn vajalikes eluvaldkondades toetuste andmist, teenuste ja kompetentsi arendamist ning strateegiliste sihtide suunas liikumist ning me jätkame linlastele parema elukeskkonna arendamisega.“

Ka rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch Ratings kinnitas tänavu märtsis linna krediidireitingu senisel tasemel AA-stabiilse väljavaatega. Reitinguagentuur tõi oma analüüsis esile linna kõrge likviidsuse ja tegevustulemi, mõõduka otsese võlakoormuse, mitmekesise majanduse ja stabiilse regulatiivse keskkonna. Kõik need tegurid koos kvaliteetse finantshaldusega hoiavad linna riskid mõõdukal tasemel ning võimaldavad linnal hästi toime tulla ka pandeemia ja Ukraina konflikti võimalike mõjudega.

Eelmisel aastal tegi linn 127 miljoni euro ulatuses investeeringuid põhivarasse ning kinnisvarainvesteeringutesse. Valmis Arte gümnaasium, Lasnamäe põhikool, Mustjõe gümnaasium, Järveotsa, Laagna Rukkilille ja Naksitrallide lasteaiad, Põhja-Tallinnas Kari 13 kogukonnamaja, Maleva 18 seenioride maja, Haabersti sotsiaalkeskus, Tallinna Botaanikaaia majandushoone, Tondiraba park ja Männipark. Linna keskhaiglad investeerisid kokku 20,3 miljonit eurot, soetades nii meditsiiniseadmeid kui ka tehes renoveerimistöid.

31.12.2021 seisuga oli linna bilansimaht 1,66 miljardit eurot ja netovara 1,31 miljardit eurot, linna tulemiks kujunes 2021. aastal 93 miljonit eurot. 2021. aasta tegevustulud olid kokku 842 miljonit eurot, millest maksutulud moodustasid 67,9%, saadud toetused 21,6%, tulu kaupade ja teenuste müügist ning muud tulud kokku 10,5%. Tegevustuludest kasvasid enim maksutulud ja saadud toetused. Linna tegevuskulud olid 2021. aastal kokku 755 miljonit eurot, suurenenud on nii hoonete, ruumide, kui rajatiste (teed, tänavad jms) majandamiskulud. Lisaks avaldasid tegevuskuludele mõju aruandeaastal linnas tehtud tavapärasest suurema mahuga investeeringud ning nende investeeringutega kaasnenud kulutused, sh hoonete sisustus ja inventar.

Linna konsolideerimisgruppi kuulus aruandeaastal 20 ametiasutust ja nende 246 hallatavat asutust, üheksa linna äriühingut ja 12 sihtasutust. Konsolideerimisgrupis töötas 2021. aastal üle 20 tuhande töötaja. 

Uudise rubriigid: