31.08.2021

Tarkusepäeval avatakse pealinnas kolm täielikult uuenenud koolimaja

Tarkusepäeval, 1. septembril taasavatakse pealinnas kolm täielikult renoveeritud koolimaja. Kell 12 avavad oma uksed Tallinna Lasnamäe Põhikool ja Tallinna Arte Gümnaasium ning kell 13 Tallinna Mustjõe Gümnaasium.

Lasnamäe põhikooli pidulikul aktusel õnnitleb kooliperet linnapea Mihhail Kõlvart, Arte gümnaasiumis abilinnapea Eha Võrk ning Mustjõe gümnaasiumis abilinnapea Vadim Belobrovtsev.   

„Algav õppeaasta on Tallinna pühendatud liikumisele, tervisele ja koolispordile. Tähtsal kohal on sealhulgas õpetajate ja õpilaste vaimse tervise toetamine, mille üheks alustalaks on teatavasti ka füüsiline aktiivsus. Nii on koolide renoveerimisel pandud muuhulgas suurt rõhku sportimise ja aktiivse vaba aja veetmise võimalustele,“ rääkis Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. „Loodan, et tugev tervis aitab nii lastel kui ka õpetajatel ees ootavate väljakutsetega edukalt toime tulla. Soovin kõigile rõõmsat, turvalist ja tegusat kooliaastat!“

Lasnamäe põhikooli sai uue võimla koos spordisaalide, riietus- ja pesuruumidega, staadion rekonstrueeriti vastavalt tänapäeva nõuetele. Kooli õpperuumid on kujundatud õpipesa-süsteemina, mis on kohandatud õpilaste eriliste vajadustega. Ruumid on värvi- ja valgusküllased, igas klassis on digitahvel. Lasnamäe põhikoolis õpib 355 last. 

Arte gümnaasium sai varasemaga võrreldes juurde ligi 2500 ruutmeetrit kasulikku pinda – ehitati täiendavaid klassiruume, rajati auditooriumi vormis rekreatsioonialad ning laiendati sööklat, et kõik õpilased saaksid toitlustatud kolme vahetunniga. Muuhulgas on koolil nüüd kolm katusel asuvat õueklassi. Kooli ligi 12 500 ruutmeetri suurune staadioniala on samuti uuendatud. Arte gümnaasiumis käib 950 õpilast.

Mustjõe gümnaasiumi hoonele lisandus samuti kolmandiku jagu pinda, mis toob kaasa rohkelt uusi võimalusi. Vana võimla- ja aulakorpus lammutati ning rajati uus, tänapäevastele ootustele vastav õppekompleks koos õuealaga. Kool sai ka renoveeritud staadioni ning korv- ja võrkpalliplatsi, samuti erinevad atraktsioonid, kus õuesõpet läbi viia ning vahetundidel aktiivselt aega veeta. Kooliteed alustab seal 710 õpilast.

Tallinna munitsipaalüldhariduskoolides õpib 2021/22. õppeaastal kokku üle 47 200 õpilase. Tallinnas on 57 üldhariduskooli ja nendest tervikuna renoveerimata veel vaid neli. Needki on projekteerimisel või ehitamisel ning on planeeritud renoveerida lähiaastatel. 

   

Uudise rubriigid: