10.09.2019

Aktiivõpe looduses

Tänu SA Keskkonnainvesteeriningute Keskuse (KIK) toetusele kes rahastas  projekti „Hakkamasaaja looduses – aktiivõpe koolieelikutele“, käisid meie Merikilpkonnakese ja Meritähekese rühma lapsed Ubari Loodustarkuse Keskuses.

Rühmajuhtidelt said lapsed teada, mida teha kui oled metsa eksinud, kuidas abi oodata ja iseennast aidata. Koos ehitati onni, valiti oksi ja sätiti oksad nii, et vihma ajal kuivaks jääda. Tehti lõket ja küpsetati vorstikesi.

Lapsed said teadmisi metsast kui elukeskkonnast, kuidas liikuda looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja jätmata maha prügi. Selline aktiivõpe kinnistab lastel teadmisi, et inimene on osa loodusest ja inimeste elu sõltub loodusest.

Õppekäiguga jäid rahule kõik – nii lapsed kui ka täiskasvanud.

Pilte vaata siit

Uudise rubriigid: