26.11.2019

"Kiusamisest vabaks!" teabepäev Tallinna Lasteaias Delfiin

November on laste õiguste kuu. Seekordne lapse õiguste kuu kannab juhtmõtet “Lapse õigus olla tema ise”. Ühtlasi täitub tänavu 30 aastat ÜRO lapse õiguse konventsiooni vastuvõtmisest.

“Kiusamisest vabaks!” on ennetav programm, eesmärgiga luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda.

 

26. novembril 2019 toimus Tallinna Lasteaias Delfiin MTÜ Lastekaitse Liidu programmi "Kiusamisest vabaks!" teabepäev Tallinna vene õppekeelega lasteaedadele. Huvi teabepäeva vastu oli suur kuna teema on aktuaalne.

 Teabepäeva viisid läbi Mariana Koho, kes on programmi „Kiusamisest vabaks!“ lasteaedade koolitaja ja Tallinna Lasteaia Delfiin õpetaja ning Tatjana Erenberg, kes on samuti Tallinna Lasteaia Delfiin õpetaja.

Osalejad vaatlesid karukoosolekut Merikilpkonnakeste rühmas, toimus vaatluse analüüs ja tagasisidestamine.

 Projekti “Targalt internetis” koordinaator Malle Hallimäe MTÜ Lastekaitse Liidust tutvustas osalejatele juhendmaterjali „Sõber Karuga targalt internetis“ ja raamatut „Mina olen enda oma“.

Teabepäeval osalejad külastasid rühmi, kus karukoosolekuid läbi viiakse.

Igal lapsel on õigus turvalisele ja kiusamisvabale elule nii kodus, lasteaias kui koolis. Täiskasvanute, lapsevanemate, koolijuhtide ja õpetajate kohustus on seda neile tagada.

Uudise rubriigid: