09.04.2020

Kriisiaja distantsõpe

Pingviinikeste rühma õpetajad otsustasid korraldada õppetöö classroom.google.com keskkonnas. E-klassi täitmine toimub igapäevaselt vastavalt nädalateemale. Rühma lastevanematele pakuti võimalust osaleda organiseeritud distantsõppes ning  saadeti kutse soovi korral „klassiga“ liituda. Tagasiside lastevanemate poolt oli väga positiivne.

Soovi korral võivad lapsevanemad jätta e-klassi oma kommentaare või küsimusi mängude ja ülesannete kohta.

Classroomi saab kasutada nii arvuti kui ka tahvelarvuti või telefoni abil. Mängude loomiseks kasutatavad õpetajad erinevaid e-ressursse nt. e-koolikott.ee, learningapps.org, jigsawplanet.com, jamboard.google.com, kahoot ja palju muud.

Samas keskkonnas on õpetajad loonud ka temaatilisi joonistusvõistlusi.

Kuna Pingviinikeste rühm on osalise keelekümblusega, koostati mänge nii eesti kui ka vene keeles.

Uudise rubriigid: