30.01.2020

Me õpime kõikjal

Meeli haarav sõprus

Meritähekese rühma lapsed käisid Miiamilla Lastemuuseumi muuseumitunnis  «Meeli haarav sõprus».

Selleks, et aru saada, mis ümberringi toimub, kasutab inimene viite meeleelundit – kõrvade abil kuuleb, silmade abil näeb, keele abil maitseb, nina abil haistab ja naha abil kombib. Muuseumitunnis kohtusid lapsed viie lõbusa muuseumimeelikuga, kelle kaudu saadi teada, kuidas me erinevaid meeli kasutame ning mismoodi on need kõik sõpruse juures olulised. Tunni lõpus meisterdati vikerkaare-prillid, mis muudavad sõpruse veelgi toredamaks ja päikselisemaks.

Muuseumitund toetas tunnetus- ja õpioskuste kui ka sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste omandamist. Nii õpib laps juhtima oma tunnetusprotsesse, tegutsema uudses olukorras täiskasvanu juhiste järgi, õpib tegevuste käigus oma seisukohti selgitama ja emotsioone kirjeldama.

Uudise rubriigid: