17.06.2020

Suvise töökorralduse tegevuskava 2020

Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.

 

Tegevused

 

Kokkulepped lasteaias

1.

Laste vastuvõtt

Laste vastuvõtt toimub ilusa ilma korral õues. Vihmasaju korral võetakse lapsed vastu välisukse juures. Laste tervislikku seisukorda kontrollitakse (igahommikune kraadimine kontaktivaba kraadiklaasiga). Vanematega suhtlemisel järgitakse 2+2 reeglit.

2.

Laste ja töötajate tervise kaitse (heakorra ning hügieeni tagamine, haigestumised jms)

Lasteaias toimub märgkoristus, pindasid desinfitseeritakse (ukselingid, trepikäsipuud jmt.). Ruume tuulutatakse. Lasteaial on olemas kõik vajalikud desovahendid, samuti enesekaitsevahendid.

Haigestunud lapsi vastu ei võeta ja haigustunnustega töötajad peavad koju jääma.

Lapsi on õpetatud korralikult käsi pesema. Õues viibimise ajal joovad lapsed vett oma isiklikust pudelist.

Mänguasju pestakse kord nädalas või määrdumisel koheselt.

Töötajad järgivad  Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhistest laste ja töötajate tervise kaitseks ja turvalisuse tagamiseks.

3.

Rühmade komplekteerimine

 

Suvised rühmad komplekteeritakse lähtuvalt laste arvust ja töötajate puhkustest. Vastavalt olukorrale lähtume sellest, et laste lähikontaktsete ring oleks võimalikult kaua muutumatu.

4.

Õppe- ja kasvatustöö

 

Õppe- ja kasvatustöö on planeeritud õuesõppena. Iga rühm on oma mänguväljakul, ühisüritusi ei toimu kuni uue õppeaasta alguseni. Hügieenireeglitest kinnipidamisele  asetatakse suuremat rõhku.

5.

Toitlustamine

 

Toit valmistatakse lasteaia köögis kohapeal. Toitlustajaks on firma Tüdrukud OÜ.

6.

Kommunikatsiooni juhtimine

Direktor Ljubov Vassiljeva, telefon 5110001, 6521414

e-post: ljubov.vassiljeva@delfiin.edu.ee

Direktor teavitab Tallinna Haridusametit, personali ja lapsevanemaid järgnevalt:

  • Tallinna Haridusamet – e-posti, telefoni teel, FB kaudu;
  • personal– suuliselt, telefoni, ELIIS infosüsteemi ja personalimeililisti kaudu;
  • lapsevanemad - ELIIS infosüsteemi kaudu.

Õpetaja teavitab juhtkonda ja lapsevanemaid järgnevalt:

  • juhtkond – suuliselt ja telefoni teel;
  • lapsevanemad – suuliselt, telefoni teel ja ELIIS infosüsteemi kaudu.

Lapsevanem teavitab juhtkonda ja õpetajaid järgnevalt:

  • juhtkond- telefoni, e-posti ja ELIIS infosüsteemi kaudu;

õpetajad- suuliselt, telefoni ja ELIIS infosüsteemi kaudu.

7.

Uute laste vastuvõtmine ja harjutamine lasteaiaga

 

Uutele lastele toimub tutvumispäev 17. augustil, kus tutvutakse rühmaruumiga, lapsevanemad täidavad laste andmete lehe ja saavad soovitusi rühmaõpetajatelt, mida teha et laps paremini lasteaiaga kohaneks. Esimesel nädalal on lapsed koos vanematega kuni lõunani lasteaias (õues). Edaspidi tulevad vanemad lõunaks järgi (laps ei jää lasteaeda magama). Kui laps on piisavalt kohanenud, jäetakse päevaund magama juba lasteaeda.

8.

Asenduslasteaeda minek, asenduslasteaias olek

Lasteaia kollektiivpuhkus on 06. – 31.07.2020

Asenduslasteaiaks on Tallinna Tähekese Lasteaed,

Ehitajate tee 50,  tel.:6628691

tahekesela@haridus.ee

Lapsed on meie lasteaia töötajatega asenduslasteaias meile eraldatud ruumides.

9.

Laste kojuminek

 

Õhtune laste üleandmine toimub õues. Lapsevanemad ei jää lastega õuealale mängima, vaid lahkuvad kohe.

Kui vihma sajab, helistavad vanemad rühmatelefonile, laps paneb riidesse ja õpetaja annab lapse välisuksel lapsevanemale üle.

Uudise rubriigid: