29.10.2020

TÕK - tudengid õpivad kõikjal

28.10.2020 külastasid lasteaeda  Zoom- keskkonna kaudu Tallinna Ülikooli alushariduse 3. kursuse tudengid. Virtuaalset lasteaia külastamise võimalust kasutati seetõttu, et viiruste leviku tõkestamiseks ei lubata lasteaia ruumidesse võõraid inimesi.

Õpetaja Tatjana Erenberg täitis operaatori rolli - kandis tahvelarvuti ja Zoomi abil üle rühmas toimuvat. Tudengid nägid hommikuringi, mida viisid läbi venekeelne õpetaja Natalja Belov ja eestikeelne õpetaja Mariana Koho. Seejärel toimusid poole rühma kaupa  erinevates keeltes õppetegevused.

Lasteaias kestab praegu vene rahvakultuuri nädal, nii nägid tudengid matrjoškade näitust, muinasjututuba ja õpetajate omavalmistatud õppevahendeid.

Uudise rubriigid: