Tallinna linna eelarve

Eelarvestrateegia

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2022-2025" + LISA + seletuskiri

2021 -2024 (Tallinna Linnavolikogu 17.12.2020 määrus nr 27), eelnõu menetluskäik

2020 -2023 (Tallinna Linnavolikogu 17.10.2019 määrus nr 19), eelnõu menetluskäik

2019 -2022 (Tallinna Linnavolikogu 14.06.2018 määrus nr 12), eelnõu menetluskäik

2018 -2021 (Tallinna Linnavolikogu 15.06.2017 määrus nr 12), eelnõu menetluskäik

2017-2020 (Tallinna Linnavolikogu 02.06.2016 määrus nr 14), eelnõu menetluskäik

2016‑2019 (Tallinna Linnavolikogu 11.06.2015 määrus nr 10), eelnõu menetluskäik

2015-2018 (Tallinna Linnavolikogu 12.06.2014 määrus nr 17), eelnõu menetluskäik

Eelnevate aastate eelarvestrateegiad

 

2021. aasta eelarve

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna linna 2021. aasta lisaeelarve"

Tallinna linna 2021. aasta eelarve (Tallinna Linnavolikogu 17.12.2021 määrus nr 28), eelnõu menetluskäik

Tallinna 2021. aasta eelarve eelnõu presentatsioon (.pptx)

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna linna 2021. aasta eelarve" + seletuskiri + lisad 1 - 7 + seletuskirja lisa

Tallinna linna 2021. aasta eelarve eelnõu seletuskiri

Võrdlusandmed 2020. aasta eelarve ja 2021. aasta eelarve eelnõu kohta

 

2020. aasta eelarve

 

2019. aasta eelarve

2018. aasta eelarve

Linnavalitsuse korraldused

Tallinna linnale 2018. aastal antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste II jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes (Tallinna Linnavalitsuse 12.12.2018 korraldus nr 1799-k)

 Eelnevate aastate eelarved

Reservfondi eraldised

Tallinna linna reservfondi eraldised (alates 2017. aastast)

Eelnevate aastate reservfondi eraldised (kuni 2016. aastani)

Õigusaktid

Eelarveprotsess

 

 

 

 

Viimati muudetud: 17.06.2021