2020 I kvartal ehitusstatistika

Tallinna Linnaplaneerimisametis menetleti:

 Ehituslube - 283

Ehitusteatiseid – 162

Kasutusllbe – 249

Kasutusteatiseid - 128

Viimati muudetud: 16.07.2020