Asutuse isikutele TPR'i kasutamise õiguste andmine eesti.ee keskkonnas

File-pdf-32.pngJuhend: "Asutuse isikutele TPR'i kasutamise õiguste andmine eesti.ee keskkonnas" PDF formaadis

Kõigil isikutel on võimalik siseneda registrisse klient rollis, eesti.ee keskkonnas on asutustel võimalik ise määrata isikutele TPR'i kasutamise õigus, mis annab õiguse asutuse töötajana registris tegutseda.

Kui käesolevat juhendit läbides saate endiselt vastava veateate, siis palun pöörduge Eesti.ee kasutajatoe poole: "Sisenemine registrisse ebaõnnestus, kuna AAR süsteemist ei leitud kasutajale isikukoodiga  ettevõtte registrikoodiga xxxxxxx kontekstis sobivaid õigusi. Palun valige Eesti.ee portaalis esindatav ettevõte. Probleemide jätkumisel pöörduge oma ettevõtte eesti.ee portaalis TPR õigusi haldava isiku poole."

Info-32.png Eesti.ee täiendav juhedmaterjal e-teenuste kasutamise kohta: https://www.eesti.ee/est/teemad/kodanik/riigiportaali_abi/e_teenused
Eesti.ee
portaali kasutajatugi: tel. 663 0230, help[at]ria.ee, https://www.ria.ee/kasutajatugi

ID kaardi abikeskus: http://id.ee/index.php?id=10583 ja kasutajatugi tel. 677 3377, abi[at]id.ee

 

Selleks, et saada Tallinna planeeringute registrit (TPR) kasutada asutusena (kas projekteerimis- arendusfirma, väline kooskõlastus asutus), on vaja vastavad õigused määrata eelnevalt eesti.ee-s. Asutuse isikute haldamine käib läbi eesti.ee asutuse enda poolt.

Keegi peab asutuses olema eesti.ee administraator. See õigus on automaatselt asutuse esindaja(te)l (juhatuse liikmed), kes saab(vad) selle õiguse ka kellegile konkreetsele isikule asutusest määrata.
Kui see isik on teada või on selleks asutuse esindaja ise, siis peab vastav isik andma eesti.ee-s asutuse teistele isikutele TPR-i kasutamise jaoks 2 õigust: esimene õigus teenusele - Tallinna planeeringute registrisse sisenemine ja teine õigus rollile – TPR: projekteerija või TPR: väline kooskõlastaja.

 

1. Teenuse „Tallinna planeeringute registrisse sisenemine„ kasutamise õiguse määramine

1.1. Peab olema eesti.ee-s sisseloginud ning administraatori õigustega oma asutuses.

punkt_11_640.png
1.2. Tuleb valida ülemisest menüüst Minu asjad ja avanevast vasakust rippmenüüst Seaded ja  Õigused teenuste kasutamiseks ning valida asutuse alt Töötajate haldamine. Kui seal pole kõiki isikuid, tuleb need sisestada isikukoodi alusel ning ametikoht neile määrata

Punkt_12_640.png

1.3. Isikule kes peab saama Tallinna planeeringute registrit kasutada, tuleb määrata vastav teenus.

Punkt_13_640.png

 

Selleks valida välja isik, misjärel avaneb allolev töötaja andmete vorm, kus teha linnuke antud teenuse Tallinna planeeringute register juures ning vajutada Salvesta.

Punkt_13-2_640.png 

 

2. Õige rolli õiguse määramine eesti.ee-s. Projekteerijale õigus TPR: Projekteerija ja välisele kooskõlastajale (riiklikud asutused) õigus TPR: väline kooskõlastaja.

2.1. Peab olema eesti.ee-s e-teenuste alt rollis administraator oma asutusel (roll kirjutatakse välja kujul: Esindaja (sulgudes asutus)). Kui see tehtud, tuleb otsida Pääsuõiguste haldamise teenus ning vajutada Sisene rakendusse.

Punkt_2_1_640.png

Peale „Sisene rakendusse“ nupu vajutamist avaneb järgnev vaade:

Punkt_2_1_2_640.png

2.2. Edasi tuleb valida vasakult menüüst Antud õigused ning Õigus rippmenüüst otsida TPR: Projekteerija (pilt all).

tpr-oigused-4.png

2.3. Kui see tehtud, valida ka Asutuse alt oma asutus ning Ametikoha alt oma isik. Kui need tehtud, siis tuleb vajutada selle kehtestamiseks nuppu Lisa  kas ülalt või alt. Sarnaselt saab antud õigust rollile veel teistele ametikohtadele või seal all olevatele isikutele määrata.

Punkt_2_2_2_640.png

Kui kõik korras, saab sealt samast Pääsuõiguste haldamise rakendusest ka järgi kontrollida kas kõikidel isikutel kellel peab on lubatud nii TPR teenus kui õige roll määratud.

Kui mõlemad õigused (Tallinna planeeringute registrisse sisenemine ja pääsuõiguste haldusest õige roll: TPR:Projekteerija) on kord määratud, ei pea seda rohkem eesti.ee-s tegema. Edaspidi tuleb TPR-i siseneda eesti.ee kaudu, kuhu teid automaatselt ka viiakse ning seal õige roll (Kodanik, Ettevõtja, Ametnik) valida.

Peale õiget sisselogimist peab olema näha, et teie rolliks on PROJEKTEERIJA

Punkt_3.png

Palun tutvuge täiendavalt ka seotud juhenditega:

Info-32.png Registrisse sisenemise juhendiga

Info-32.png Projekteerija ei näe dokumente (faile) mida õiguste järgi peaks nägema

[ Tagasi ]

Viimati muudetud: 19.04.2016