Käimasolevad ideekonkursid

Algas Georg Otsa mälestusmärgi ideekonkurss

Tallinna Linnaplaneerimise Amet kutsub kunstnike, skulptorite ja arhitektide kollektiive osalema avalikul üheetapilisel ideekonkursil, mille eesmärk on leida ruumiliselt ja kunstiliselt kõrgetasemeline terviklahendus Georg Otsa mälestuse jäädvustamiseks linnaruumis. Mälestusmärk valmib legendaarse laulja ja näitleja 100. sünniaastapäevaks 2020. aastal. Parima asukoha mälestusmärgi paigutamiseks selgitas välja Tallinna Linnavalitsuse poolt kokku kutsutud Georg Otsa mälestusmärgi loomise ajutine komisjon, mille töös osalesid Tallinna Linnavalitsuse, linnaametite, loomeliitude, linnavolikogu ja Estonia seltsi esindajad.

Võistlusala paikneb Estonia teatri ees Estonia pst 4 kinnistul, kuna Estonia teater on Georg Otsa eluloos tähenduslik ruum. Estonia lavalaudadel esitas Ots mitmed oma karjääri kõige tähenduslikumad rollid.

On oluline, et mälestusmärk annaks edasi nii Georg Otsa tähtsust ja tähendust kui rikastaks linnaruumi. Mälestusmärk peab looma linnaruumi kunstiga laetud koha – andma põhjuse linnaruumis korraks seisatada. Võistluse tingimused jätavad osalejatele interpretatsiooniruumi leida mälestusmärgile linlasi kõnetav vorm ja käsitlus – nagu Georg Otsa rollid ja muusika kõnetasid väga eripalgelist publikut.

Ideekonkursi korraldamisel lähtutakse riigihangete seadusest ja ideekonkursi tingimustest. Ideekonkursi tingimused koostas Tallinna Linnaplaneerimise AmetI üldplaneeringute sektor dialoogis rahvusooper Estonia ning Estonia seltsiga. Tingimused on kooskõlastatud Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Kunstnike Liiduga.

Võistlustöö tuleb esitada Tallinna Linnaplaneerimise Ametisse hiljemalt 21.06.2019 kell 13.00. Hanke viitenumber riigihangete registris on 208274.

georg_otsa_visuaal_veebi-01.jpg

Viimati muudetud: 06.05.2019