Käimasolevad ideekonkursid

Teade ideekonkursi "Kadrioru pargi oranžerii arhitektuurikonkurss" väljakuulutamisest.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet koostöös Tallinna Kommunaalameti, Eesti Arhitektide Liidu ja Asutusega Kadrioru Park kuulutas välja avaliku üheetapilise arhitektuurivõistluse Kadrioru pargi oranžerii ehk aednike hoone eskiislahenduse saamiseks. Hoone on kavandatud Kadriorus asuvale kinnistule aadressiga L.Koidula tn 34. Ideekonkursi eesmärgiks on leida Kadrioru pargi ajaloolise lossiaedniku hoonete kompleksile sobiv kaasaegne arhitektuurne lahendus, miljöösse sobivas mahus ja välisilmega. Kavandatavast hoonest peab  kujunema terviklikult toimiv aiandikompleks teenistujatele ja ka piiratud osas avalik ruum külastajatele. Kadrioru Oranžerii peamine funktsioon on Kadrioru pargi hoolduseks vajalike ruumid tagamine – kasvuhoonete, hooldustehnika hoiuruumid, töökojad, laoruumid ning ruumid haljastajatele ja aednikele. Lisaks on hoonele seatud ülesanne tutvustada pargi ajaloo, maastikuarhitektuuri ja haljastuse hooldamisega seotud teemasid avalikkusele, milleks on hoonesse ette nähtud täiendavad avalikus kasutuses olevad ruumid nagu fuajee koos talveaia, liblikamaja vms, kohvik, eriala kirjanduse raamatukogu koos õppeklassiga jms.

Žürii esimees abilinnapea Andrei Novikov rõhutas avaliku arhitektuurivõistluse olulisust, et Kadrioru pargi jaoks märgilisel 300ndal juubeliaastal, saaks park kõrgetasemelise arhitektuuriga hoone näol väärika lisanduse. „Uus hoone peaks oluliselt parandama pargi aednike töötingimusi ning pakkuma linlastele võimalust heita pilk pargi kujunemise loosse kui ka aednike igapäevatöösse“, lisas Novikov.

Ideekavandite esitamise tähtaeg on 22. juunil 2018.

Võistlustingimused on alla laetavad riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/register/HankedOtsing,resulthankedotsing.sdirect

Lähteülesanne

Võistluseeskiri

Viimati muudetud: 11.05.2018