Tallinn kirikurenessanss

Kirikurenessansi logo.gifKirik on kujundanud inimese vaimset ja füüsilist keskkonda läbi sajandite. Ka tänapäeva muutuvates linnades vajavad inimesed pidepunkte, mis oleksid jäävad. Kohalike traditsioonide säilimine on oluline nii kogu ühiskonna kui iga üksikisiku edasikestmise seisukohalt. Selleks on vaja traditsioone kaitsta ja hoida.

Kirikud on tähtis osa Tallinna ajaloolisest arhitektuurist. Tallinna kirikuhooned koos kirikutes asuva kunstivaraga moodustavad unikaalse kultuuripärandi. Eesti on ühinenud "Euroopa arhitektuuripärandi kaitse konventsiooniga", mis rõhutab ka avaliku võimu poolse rahalise toetuse vajadust kohaliku arhitektuuripärandi säilitamiseks ja taastamiseks. Vastavalt Muinsuskaitseseadusele vastutab mälestise säilimise ja korrashoiu eest omanik. Tagamaks varade säilimine ja ohutu kasutamine vajavad meie kirikute kultuuriväärtused süsteemset ning teadlikku lähenemist nii Tallinna linna kui koguduste poolt.

Tallinna kirikurenessansi programm loodi 2001.a ajalooliste ja muinsusväärtuslike pühakodade restaureerimiseks, millega oli väiksemas mahus alustatud juba 2000. aastast. Programmi raames antakse kogudustele toetust muinususkaitse all olevate kirikute restaureerimiseks ja nende kultuuriväärtuste konserveerimiseks ning kirikute ja nende kultuuriväärtuste tutvustamiseks.

2000—2010.a restaureeriti kokku 22 kirikut ja neis asuvaid kultuurimälestisi erinevatest konfessioonidest kogu linnas. Tallinna linn panustas neil aastail kirikute restaureerimisse kokku 102 miljonit krooni (ca 6,5 miljonit eurot). Kirikute restaureerimist alustati enamasti fassaadidest. Interjööride restaureerimiseni jõuti vaid Jaani, Rootsi-Mihkli, Nõmme Lunastaja ja Siimeoni kirikutes. Kõige suurema toetuse sai Jaani kirik, mille restaureerimiseks kulus 2005—2010.a kokku 25 miljonit krooni. Oleviste kiriku taastamiseks eraldati 2001—2009.a kokku 19,3 miljonit krooni ja Toomkiriku restaureerimiseks 2000—2009.a 15,7 miljonit krooni. Seoses majanduskriisiga tuli 2011.a Kirikurenessansi programm ajutiselt peatada.

2016.a taaskäivitas muinsuskaitse osakond Kirikurenessansi programmi Tallinna Linnaplaneerimise Ametis. 2016.a toimusid kõige suuremas mahus Vanausuliste palvela taastamistööd, millele kulus 67 000 eurot. 2017.a sai kirikurenessansi programm sisse suurema hoo ja eelarve kasvas üle 400 000 euro. Kõige suurem töö oli Nõmme Rahu kiriku interjööride taastamine, milleks anti toetust ligi 200 000 eurot. Suure toetuse said ka Kaasani ja Kaarli kirikud. Kirikurenessansi programmist toetatakse ka Eesti Kunstiakadeemia eestvedamisel toimuvat barokiaja suurmeistri Christian Ackermanni uurimisprojekti.

2016.-2018.a toetati Kirikurenessansi programmist järgmiste kirikute restaureerimist ja seda ette valmistavaid töid:


Mälestise nimetus (mälestise nr)
Toetus 2019.a (eurodes) Toetus 2016.-2018.a (eurodes) Toetus 2000.-2010.a (eurodes) Toetus kokku (eurodes) Hoone maht (kuupmeetrites)
Tallinna Kaasani Jumalaema Sünni kirik, 1721.a., 1749.a. (1078) 161 708 234 104 207 875 603 687 1 859

Tallinna Peeteli kirik (1195)

218 466 624 036 842 502 6 971
Nõmme Rahu kirik (1249) 198 612 0 198 612 2 014

Tallinna Vanausuliste palvela (27444)

131 308 126 833 258 141 550

Katoliku Peeter-Pauli kirik (1246)   

70 000 125 000 59 067 254 067 8 975

Tallinna Kaarli kirik, 1862-1870.a. (1237)

115 000 252 531 367 531 33 890

Tallinna Oleviste kirik, 13.-19.saj. (1097)

93 791 1 292 919 1 386 710 46 857

Nikolai Imetegija kirik Koplis, 1936. a.(8232)   

68 218 156 548 224 766 813

Tallinna Nikolai kirik, 1820-1827.a. (1248)

59 298 169 954 229 252 7 752
Tallinna Toomkirik, 13.-19.saj. (1087) 41 917 927 934 969 851 28 467
Püha Siimeoni kirik, 1752-55, 1870 (8470) 39 074 417 796 456 870 2 835

Tallinna Püha Vaimu kirik, 14.-17.saj. (1196)

39 500 37 228 411 189 487 917 8 275

Jaani kirik (1242)

28 080 758 300 786 380 23 410

Tallinna Uue seegi hooned, 16.-18. saj. (Rootsi-Mihkli kogudus) (1216)   

17 880 164 095 181 975 11 992
Nõmme Saksa Lunastaja koguduse palvela, 1932, 1936. a. (8848)    16 000 189 866 205 866 1 535
Tallinna Jaani seegi kirik, 14. saj., 1648. a., 18. saj. (22252)    3 000 3 000 706

Toetused konfessioonide kaupa 2016-2018    Summa (eurodes)
Õigeusukirikud 599 306
Luteri kirikud 568 362
Muud 259 308
Viimati muudetud: 14.03.2019