Kontaktid

Detailplaneeringute teenistuse üldised kontaktid

Detailplaneeringute menetluslikud küsimused (N: mis seis on dokumentidega, menetlusega jms.) piirkonniti:

Detailplaneeringute sisuküsimused (N: mida ja kuhu võib ehitada koostamisel olevate planeeringute alal, mida kavandatakse jms.) piirkonniti, arhitektide kontaktid:

Projekteerimistingimustega seotud küsimused kehtestatud detailplaneeringu olemasolul, arhitektide kontaktid: 

Ehitusprojektidega (ehitusluba, ehitusteatis, kasutusluba jms) seotud küsimused: tel. 640 4459 

Kõik ehitusosakonna kontaktid

Viimati muudetud: 23.04.2020