Statistika 2018 I kvartal

Ajavahemikul 1.01.2018-31.03.2018 väljastas Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Ehituslube 313

Ehitusteatisi registreeriti 163

Kasutuslube 216

Kasutusteatisi registreeriti 140

Tehti 36 ettekirjutust/hoiatust

 

Menetlusse võeti 452 uut ehitusprojekti ning 324 objekti kasutusloa saamiseks

Viimati muudetud: 10.08.2018