16.09.2013

„Tallinna asumid ja ametlikud kohanimed“ raamatu esitlus

Täna kell 15 toimub Tallinna Raekojas raamatu „Tallinna asumid ja ametlikud kohanimed“ esitlus.

Koostöös Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Robert Nermani ja Leho Lõhmusega valmis raamat „Tallinna asumid ja ametlikud kohanimed“. Esmakordselt vaadeldakse üheskoos kõiki Tallinna asumeid oma praegustes piirides. Raamat sisaldab ka Tallinna ametlike kohanimede registrit, mis analoogsel kujul ilmus viimati üle 40 aasta tagasi. Ära on toodud ajaloolised fotod, 93 linnaosade ja asumite kaarti ning ülevaatlikud nüüdisaegsed õhufotod.

Tallinna linnapea Edgar Saviaare sõnul peaks käesoleva raamatu abil iga tallinlane saama teada oma kodutänava nimeloo ja näiteks ka seda, et Tallinnas on võimalik elada Tallinna tänaval.

Robert Nermani ja Leho Lõhmuse artiklid annavad asumitest ülevaate eelkõige kolmest aspektist lähtudes: kujunemine, areng ja eripära. Seega on artiklite põhirõhk asumite ajalool. Lisaks avatakse lühidalt asumi nime saamislugu ja asumi kohanimede taust .

Raamatu teises pooles on loendina esitatud kõik 1. juuni 2013 seisuga ametlikult kehtivad Tallinna kohanimed. Tegemist on esimese tervikliku ja ajakohase trükis ilmunud Tallinna ametlike kohanimede registriga pärast 1972. aastal välja antud Aleksander Kivi raamatut „Tallinna tänavad“. Eesmärk oli anda igale kohanimele lühike selgitus ning avada läbi varasemate nimede ja nime määramise kuupäeva selle ajalugu.

Raamatut illustreerivad peamiselt teksti toetavad ajaloolised fotod, kaardid ja ülevaatlikud nüüdisaegsed õhufotod. Ühtlasi on kaante vahele lisatud 93 linnaosade ja asumite kaarti, millel on kajastatud kõik Tallinna ametlikud kohanimed.

Tallinna 8 linnaosa jagunevad 84 asumiks, mitmes asumis on määratletud ka allasumid. Praeguste asumite nimed ja piirid pandi paika 1991. aastal.