09.03.2018

Alina Tubli: Pirita on tugeva kodanikuühiskonna hea näide

Viimastel nädalatel Pirita linnaosakogus arutlusel olnud Ranna tee 1 ehk Merivälja muuli detailplaneering on tekitanud palju kõneainet. Konstruktiivseid arvamusavaldusi ja ettepanekuid on tulnud seltside esindajatelt ning paljudelt kohalikelt elanikelt. Pirita Linnaosa Valitsus kutsub koostöös Tallinna Linnavalitsuse kaasamisnõunikuga kokku töögrupi, kes esitatud ettepanekud läbi arutab, et leida kõiki osapooli rahuldav lahendus.

“Hea on töötada linnaosas, kus elavad aktiivsed inimesed, kes tahavad Pirita heaolus konstruktiivselt kaasa rääkida. Selleks, et suhtlus ei jääks ühepoolseks ning ei piirduks vaid elanike poolt esitatud ettepanekutega tutvumisega, teeme eraldi koosoleku, kus kohal oleksid nii teemast huvitatud inimesed, linna kui ka arendaja esindajad. Sealt formuleeruksid läbi ühise arutelu selged ettepanekud, mille alusel on linnaosakogul kergem oma otsust teha. Koosolekut juhatab äsja ametisse astunud Tallinna Linnavalitsuse kaasamisnõunik Kristjan Maasalu,” kirjeldas Pirita linnaosa vanem Alina Tubli

Linnaosa vanem selgitas, et detailplaneeringute puhul kujundab oma seisukoha linnaosakogu ning seejärel linnaosa valitsus. Mõlema ettepanekud edastatakse Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, kellele on need soovituslikud. Linnaplaneerimise Ameti otsuse järel tuleb see tutvumiseks ning ettepanekute esitamiseks linnaosa valitsusse avalikule arutelule. “Selleks, et tehtav otsus sobiks võimalikult paljudele osapooltele, tuleb inimeste jaoks olulise teema puhul kaasata kohalike elanikke mõtteid juba varasemas staadiumis,” lisas Tubli.