06.03.2020

Juudi vana kalmistu saab uue ilme

Kesklinna valitsus plaanib korrastada Tallinnas Magasini 27 asunud juudi vana kalmistu ala. Eile õhtul tutvustati eskiisprojekti kohalikele elanikele.

„Tellisime eskiisprojekti arheoloogilise uuringu tulemuste ning varem juudi kogukonnalt ja kohalikelt elanikelt saadud sisendi järgi. Eskiis näeb ette, et tulevikus jaguneb endine kalmistuala kaheks osaks: eraldatud on minevikule pühendatud matmisala ja avalik puhkeala. Matuste asukoht on kavas piirata ja väärikalt tähistada. Endise väravahoone ja väikese aia kunagisse asukohta, kus ei olnud haudu, tuleb rahulik puhkeala jalutamiseks, istumiseks ja mõtisklemiseks,“ selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet.  

Kesklinna valitsus korraldas kaks aastat tagasi koos juudi kogukonna ja kohalike elanikega vanal kalmistul talgud, kus lisaks koristamisele koguti ideid paiga edaspidiseks kasutamiseks. Linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna tellimusel on kalmistu maa-alal tehtud arheoloogilised uuringud ajalooliste rajatiste ja matmisala ulatuse kohta. Seejärel koostati ala rekonstrueerimise tarbeks eskiis, mida tutvustati eile kohalikele elanikele tagasiside saamiseks. Tänavu on kavas koostada projekt, misjärel saab alustada ehitustöid. 

Juudi kalmistu rajati arvatavalt 18. sajandi lõpus. Aastatel 1870–1880 ümbritseti ala paekivimüüriga, ehitati väravad, valvurimajake ja kabel, hiljem ka matusekabel. 1920-ndatel lõpetati kalmistule uute hauaplatside väljaandmine, kui avati uus juudi kalmistu Rahumäel. Vana kalmistu hävitati 1960. aastatel ja selle kohale rajati 1967 automajand, mille sulgemise järel asusid samas veel aastakümneid remonditöökojad. Tühjaks jäänud hooned lammutati mõne aasta eest. 

Uudise rubriigid: