09.04.2019

Juudi vanal kalmistul algavad arheoloogilised uuringud

17.–26. aprillini on Tallinna vanal juudi kalmistul (Magasini tn 27) kavas arheoloogilised eeluuringud, et saada andmeid ajaloolise väravahoone ja kabelite vundamentide kohta ning täpsustada matuste ala ulatust.

„Kesklinna valitsusel on plaanis vana juudi kalmistu ala korrastada. Eelmise aasta kevadel toimunud koristus- ja mõttetalgutega saime sisendi nii juudi kogukonnalt kui ka kohalikelt elanikelt, nüüd on aga vaja hankida ka täpsemaid arheoloogilisi andmeid, et alale saaks pakkuda sobivaid väärikaid lahendusi,“ selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet.  

Arheoloogiliste eeluuringute käigus kaevatakse kalmistuala erinevatesse kohtadesse seitse šurfi, mille kaudu saab koguda teavet ajaloolise väravahoone ja kahe kabeli asukohast ning selgitada nende vundamentide seisund. Lisaks püütakse teha kindlaks matmisala ulatus. Pealmised pinnasekihid eemaldatakse kopaga ja seejärel jätkatakse tööd käsitsi. Juhuks, kui peaks ilmnema matuseid või lahtisi inimluid, on töödesse kaasatud ka antropoloog. Arheoloogilisi eeluuringuid vanal juudi kalmistul viib linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna tellimusel ja koostöös juudi kogukonna läbi MTÜ Arheoloogiakeskus arheoloog Gurly Vedru juhtimisel.  

„Kuni arheoloogiliste uuringute tulemusi pole teada, on veel vara rääkida sellest, kuidas hakkab kalmistu ala tulevikus välja nägema. Siiski rõhutan, et sinna ei ole plaanis midagi ehitada, küll aga matuste ala väärikalt piirata ja tähistada nii, et igale möödakäijale oleks selge, millega on tegemist. Endise väravahoone ja väikese aia asukohta, kus ei ole haudu, võiks tulla rahulik puhkeala jalutamiseks, istumiseks ja mõtisklemiseks,“ lisas Svet.  

Vana juudi kalmistu rajati arvatavalt 18. sajandi lõpus. Aastatel 1870–1880 ümbritseti kalmistu paekivimüüriga, ehitati väravad, valvurimajake ja kabel, hiljem ka matusekabel. 1920-ndatel lõpetati kalmistule uute hauaplatside väljaandmine, kui avati uus juudi kalmistu Rahumäel. Vana juudi kalmistu hävitati 1960. aastatel ja selle alale rajati 1967 automajand, mille järel asusid samas veel aastakümneid hiljem remonditöökojad. Tühjaks jäänud hooned lammutati mõne aasta eest. Kesklinna valitsusel on kavas ala korrastada.

Pildil ajalooline kabel juudi kalmistul. 

Uudise rubriigid: