20.03.2021

Paljud ootavad Lidli tulekut Eesti turule

Konkurendid on muidugi vastu ning paljud inimesed on äraootaval seisukohal. Mustamäele on esialgu kavandatud kaks Lidli kauplust – neist ühe ehitus käib (aadressil Karjavälja 12) ja teise, Akadeemia tee 31 krundile kavandatava kaupluse osas täpsustatakse veel projekteerimistingimusi.

Akadeemia teele kavandatud kaupluse projekteerimistingimused oli möödunud aastal avalikul väljapanekul. Naaberkruntide omanikel ja teistel õigustatud isikutel vastuväiteid ega täiendavaid ettepanekuid ei olnud.
Tellija ise esitas käesoleva aasta alguses kauplushoone uue lahenduse, mis funktsionaalselt sarnaneb Karjavälja tn 12 ja Sõpruse pst 153 kavandatud kauplustele. Tallinna Linnaplaneerimise Amet suunas Akadeemia tee 31 krundile kavandatud uue lahenduse uuesti avalikule väljapanekule.

Uue lahenduse kohaselt on laadimis- ja teenindava transpordi manööverdusala projekteeritud kauplushoone taha, mis tagab Akadeemia teelt ala varjatuse ja tõstab oluliselt liiklusohutust. Kui eelnevalt oli parkimine kavandatud eraldiseisvas parkimishoones, siis nüüd on see lahendatud kliendile mugavamalt ja ohutumat hoone esimesel korrusel. Parkimislahenduse muutmine võimaldas vähendada kauplusehoone ehitisealust pinda (enne ca 3650 m2, nüüd ca 2765 m2) ja suurendada kinnistul haljastuse osakaalu.

Kellel on huvi, saab kavandatava Lidl kaupluse uuendatud projekteerimistingimustega tutvuda kuni 23. märtsini Mustamäe Linnaosa Valitsuse teenindussaalis.

Mustamäe Linnaosa ValitsusUudise rubriigid: