01.02.2019

Pirita Linnaosa Valitsus korraldab Merikanni tn 1, Kallaste tn 5 ja Päevakoera tn 16a projekteerimistingimuste eelnõude avaliku väljapaneku

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tööpäevadel tutvuda Pirita Linnaosa Valitsuses (Kloostri tee 6, tuba 128) järgmistel aegadel:

  • Merikanni tn, 1 28. jaanuar - 11. veebruar
  • Kallaste tn 5, 4. – 18. veebruar
  • Päevakoera tn 16a, 11. – 25. veebruar

Huvitatud isikuil on samal ajavahemikul võimalik esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid. Kui nimetatud aja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Merikanni tn 1 kinnistu on elamumaa sihtotstarbega, suurus 1499 m². Kinnistu paikneb kehtestatud Sompa tee 5, 6, 6a, 8 ja 8a kinnistute detailplaneeringu alas, millega määrati kinnistule ehitusõigus üksikelamu püstitamiseks ning hoonestusala. Merikanni tn 1 krundile lubatud üksikelamu ehitusalune pindala on 200 m² ja suletud brutopind on 230 m². Taotluse kohaselt soovitakse suurendada detailplaneeringus kavandatud hoonestusala kuni 10 % ulatuses esialgsest lahendusest ning täpsustada arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi (hoone katuse kalle).

 

Kallaste tn 5 kinnistu on elamumaa sihtotstarbega, suurus 1011 m². Kinnistu paikneb kehtestatud Kose tee 94 kinnistu detailplaneeringu alas, millega määrati kinnistule ehitusõigus üksikelamu püstitamiseks. Krundile lubatud elamu ehitusalune pindala on 202m² ja suletud brutopind on 450 m². Taotluse kohaselt soovitakse täpsustada detailplaneeringus kavandatud hoone kasutamise otstarvet ja kavandada üksikelamu asemele kahe korteriga elamu.

Päevakoera tn 16a kinnistu on elamumaa sihtotstarbega, suurus 1506 m². Kinnistu paikneb kehtestatud Lepiku tee 22a, 27, 27a ja Sompa tee 17a kruntide detailplaneeringu alas, millega määrati kinnistule ehitusõigus üksikelamu ja abihoone püstitamiseks ning hoonestusala. Taotluse kohaselt soovitakse laiendada Päevakoera tn 16a kinnistul paiknevat üksikelamut ning suurendada detailplaneeringus kavandatud hoonestusala kuni 10 % ulatuses esialgsest lahendusest.

Projekteerimistingimuste eelnõudega saab tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee.

Uudise rubriigid: