26.02.2018

Pirita Linnaosa Valitsus korraldab Põdrakanepi tee 1 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 12–26. märts igal tööpäeval tööaja jooksul Pirita Linnaosa Valitsuses (Kloostri tee 6, tuba 128). Samal ajavahemikul saavad huvitatud isikud esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid. Juhul kui nimetatud aja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Põdrakanepi tee 1 kinnistu on elamumaa sihtotstarbega, suuruses 1400 m².

Põdrakanepi tee 1 kinnistu paikneb Kloostrimetsa tee 64 kinnistu detailplaneeringu alas, millega määrati kinnistule ehitusõigus 2-korruselise väikeelamu ja abihoone püstitamiseks ning hoonestusala. Krundi lubatud maksimaalne täisehitus on 20%, hoone ehitusalune pindala 280 m² ja suletud brutopind 560 m². Taotluse kohaselt soovitakse laiendada Põdrakanepi tee 1 kinnistul paiknevat üksikelamut ja suurendada detailplaneeringus kavandatud hoonestusala.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee.