14.03.2018

Pirita linnaosa vanem: ümarlaud tuleb kokku ja me kuulame elanike arvamust!

Merivälja muuli kohale kavandatav jahisadam on tekitanud linnaosas tulise arutelu. Pirita Linnaosa Valitsus aitab osapooltel jõuda kompromissini.

“Vastupidiselt Ülle Rajasalu väitele, ümarlaua moodustamine ei ole asja segaseks ajamine. Teavitasin teda ja kõiki teisi linnaosakogu liikmeid Ranna tee 1 detailplaneeringu osas täiendava arutelu toimumisest. Arutelu ja selle tulem võiksid olla linnaosakogule sisendiks, et detailplaneeringu osas otsus vastu võtta. Ümarlaud oli asumiseltside ja kohalike elanike ettepanek, millele oli võimalus rõõmuga vastu tulla, sest mõte on väga hea ning usun, et aitab kõiki osapooli rahuldavale otsusele lähemale jõuda,” ütles Pirita linnaosa vanem Alina Tubli.

Linnaosa vanem lisas, et tema jaoks pole aktsepteeritav elanike kõrvale jätmine, sest see on kellegi arvates ebamugav: “Olen suhelnud erinevate osapooltega ning nüüdseks kokku leppinud, et 10. aprillil kell 18.00 toimub ümarlaud, kuhu on oodatud kõik huvilised. Kohtumist juhib Tallinna Linnavalitsuse kaasamisnõunik. Nädal enne ümarlaua toimumist palume asumiseltsidel ja kohalikel elanikel esitada konkreetsed küsimused ja ettepanekud, mille osas arendaja ja projekteerija saaksid vastused ette valmistada. Vajadusel oleme valmis ümarlaua mitu korda kokku kutsuma.”

Tubli kirjeldas, et sellega veel protsess ei lõppe: “Kokkuleppel Taavi Toppiga, kes on linnaosa linnaplaneerimiskomisjoni esimees, arutletakse detailplaneeringut pärast ümarlaua koosolekut uuesti nimetatud komisjonis. Seejärel teeb oma otsuse ja ettepanekud linnaosakogu ning pärast seda ka linnaosavalitsus, kellele  on linnaosakogu otsus soovituslik, kuid mitte kohustuslik. Kuigi linnaosakogu esimees Ülle Rajasalu avaldas lootust, et detailplaneeringu üle otsustamine toimub aprillikuu alguses, siis praegust ajakava vaadates saan öelda, et see pole realistlik.”

Ümarlauale registreerimisinfo on leitav SIIT