17.12.2019

Allkirjastati koostöölepe Tallinna ja Helsingi kaksiklinna arendamiseks

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ja TalTechi rektor Jaak Aaviksoo allkirjastasid targa linna tippkeskuse FINEST TWINS avamisel koostöökokkuleppe TalTechCity 2020. aasta tegevuste elluviimiseks.

„Teaduspõhised lahendused aitavad meil jõuda lahendusteni, kuidas luua keskkonnasõbralik liikuvus, pakkuda kõigile võimalusi ja kaasata kogukond linna otsustusprotsessidesse. Visioon Tallinna ja Helsingi kaksiklinnast inspireerib ka teisi piirkondi julgusega, mis loob võrdseid võimalusi kaksiklinna mõlema poole inimestele ja ettevõtetele. Üheskoos suudame luua linnakeskkonna, mis viib meid maailmakaardile,“ ütles Mihhail Kõlvart Finest Twins avakonverentsil. Kõlvarti sõnul ei peaks nutika linna all mõtlema ainult tehnilistele lahendustele, vaid linnakeskkonda mis pakub maailma parimat elukvaliteeti ilmast hoolimata.

Suvel 2018 toimunud Tallinna Tehnikaülikooli rektori ja Tallinna linnapea kohtumisel jõuti ühisele arusaamisele, et linn ja ülikool võiksid teha koostööd targa linna valdkonnas. 2019. aasta alguses loodi ühine targa linna kompetentsikeskus (TalTech City), mille eesmärk on kaasata konkurentsipõhist teadusraha targa linna projektide läbiviimiseks.

„Koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga arendame targa linna suunda süvitsi. Ülikooli ja linna koostöö loob sünergiat ning toob uued mõtted teadusest ja uurimisrühmadest linna arendamisse,“ ütles Kõlvart.

Tallinnal on võimalik osa saada 32 miljoni euro suurusest projekti eelarvest võimalike ühiste pilootprojektide ettevalmistamise ja läbiviimise kaudu. TalTech City esimeseks aastaks seatud eesmärke ületati – aasta lõpu seisuga on esitatud 12 projektitaotlust, kus linn ja Tallinna Tehnikaülikool koostööd tegid. Mitmete taotluste edukus selgub uuel aastal, aga praeguse seisuga on rahastatud 3 taotlust. Järgmiseks aastaks on ette valmitatud uus tegevuskava ning leping.

Reedel arutas Mihhail Kõlvart koostööd ka Tartu Ülikooli rektor Toomas Asseriga. Arutluse põhiteemaks sai Tartu Ülikooli ja Tallinna linna vahelise koostöö tegevuskava 2020. a. Linnapea külastas ka CITISe keskust, kus tutvus näidetega suurandmete kasutamisest ning nende abil tuleviku prognoosimisest. Kohtumisel lepiti kokku, et 2020. aastal tehakse koostööd nii hariduse, liikuvusuuringute, linnaplaneerimise kui ka õigusloome mõjuanalüüside valdkonnas.

Uudise rubriigid: