04.05.2020

Tallinnas võeti kasutusele uus geomõõdistuste infosüsteem

Tallinna Linnaplaneerimise Amet võttis 30. aprillist kasutusele uue geomõõdistuste infosüsteemi, mis vahetas välja 15 aastat kasutusel olnud tehnilise lahenduse.

Geomõõdistuste infosüsteemis registreeritakse, hallatakse ja arhiveeritakse Tallinna haldusterritooriumil tehtavaid geodeetilisi mõõdistustöid. Infosüsteemi on tänaseks kantud üle 55 000 geodeetilise mõõdistustöö ja ligemale 3500 geodeetilise põhivõrgu punkti andmed.

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on geomõõdistuse infosüsteemi peamisteks kasutajateks linna territooriumil töid teostavad 250 geodeeti ligemale 200 maamõõdufirmast, kes saavad infosüsteemi kaudu mõõdistustöid alustada, lähtematerjale alla laadida, kontrollida tööde nõuetekohasust ning esitada need kohalikule omavalitsusele registreerimiseks. „Linnakodanikule on olemas avalik vaade, mille kaudu saab näiteks tutvuda oma katastriüksuse geodeetiliste mõõdistuste ja punktide informatsiooniga ning põhivõrgupunkti kahjustamise korral linna teavitada“, ütles Novikov. Ta lisas, et uue infosüsteemi näol on tegemist kaasaaegse töövahendiga, mille tehnoloogilist lahendust saavad huvi korral kasutada ka teised omavalitsused, sest ehitus- ja planeerimistegevuseks vajalikud geodeetilised mõõdistustööd on aktuaalsed kõigis omavalitsustes.

Geomõõdistuse infosüsteemi arendustööde projekti rahastati 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Projekti kogumaksumus oli 240 804 eurot, millest 204 683 eurot moodustas Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus.

Geomõõdistuste infosüsteemiga saab tutvuda aadressil geoveeb.tallinn.ee

    

Uudise rubriigid: