22.07.2014

Tallinna Linnaplaneerimise Ametit tunnustati rahvusvahelise eriauhinnaga

Maailma juhtiv geoinfosüsteemide tarkvara tootja Environmental Systems Research Institute Inc (ESRI) tunnustas Californias San Diegos toimunud konverentsil eriauhinnaga SAG (Special Achievement in GIS Award) erinevaid organisatsioone üle maailma, kes on geoinfosüsteemi tarkvara kasutuselevõtuga andnud olulise panuse nii oma organisatsiooni kui kogukonna arengusse. Käesoleval aastal valiti SAG tunnustuse pälvinud organisatsioonide hulka ka Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja Anu Hallik-Jürgensteini sõnul näitab selline tunnustus selgelt, et amet on oma töös erinevaid uuenduslikke meetodeid ning tehnoloogiaid kasutusele võttes õigel teel. „Tahame Eestis olla oma valdkonnas innovaatilisi rakendusi kasutades ja neid ise tootes eeskujuks teistele omavalitsustele ning erasektori planeerijatele. Saadud autasu kinnitab, et oleme arvestataval tasemel ka rahvusvahelises mõõtmes ning ameti aluskaardi- ja teiste digiteenuste kvaliteedi üle võime kindlasti uhked olla,“ ütles Hallik-Jürgenstein.

Linnaplaneerimise Amet on Tallinnas mitmeid aastaid tegelenud erinevate infosüsteemide loomise ja tarkavara arendustega, et tänases kiires infotehnoloogilistest arengutest tulvil maailmas muuta ka linnaplaneerimise protsess lihtsamaks, visuaalselt läbipaistvamaks ning arusaadavamaks. Moodsas maailmas käiakse linnaruumi avastamas läbi nutitelefoni või arvuti ning seetõttu on väga oluline, et linnaruumi puudutavate rakenduste tavakasutaja saab näha Tallinna linna erinevaid teid, ülekäiguradasid, jalg- ja kergliiklusteid ning parklaid või muud vajalikku infot läbi elektrooniliste süsteemide.

Juhtiv geoinfosüsteemide (GIS) tarkvara tootja ESRI  korraldab igal aastal ülemaailmse konverentsi oma tarkvara kasutajatele. Tänavune konverents toimus San Diegos, kus 12.-18. juulini viibis 15 000 osalejat 150 riigist.  Lisaks ettekannetele, tehnoloogilistele sessioonidele ja õppetubadele ning paljudele valdkondlikele kohtumistele toimus kaartide näitus koos võistlusega, kus olid kohal nii geoinformaatika tipud kui alles startupi seisuses olevad firmad. Riigi Maa-amet oli näitusel esindatud oma värske haldusjaotuse trükikaardiga. Peale Maa-ameti oli Eestist esindatud  ka Kaitsevägi ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet, kellele anti  GIS-tarkavara tulemusliku kasutamise ja juurutamise eest tunnustus - ESRI SAG (Special Achivement in GIS) auhind.

Nimetatud auhinda on välja antud silmapaistvate ESRI tehnoloogial põhinevate tegevuste eest ligi kümmekond aastat http://www.esri.com/sag/.  2010 anti see Riigi Maa-ametile ning 2012 Statistikaametile GIS süsteemi loomise ja eduka kasutuselevõtu eest. Tallinna Linnaplaneerimise Ametit tunnustati digitaalse aluskaardi tootmise ja laialdaselt kasutatavate ning lihtsate, tööprotsesse oluliselt lihtsustavate veebirakenduste loomise eest kogu linna struktuuris  http://events.esri.com/conference/sagList/?fa=Detail&SID=1784.  Enamus veebirakendusi on linnavalituse süsteemis ametkondlikuks kasutamiseks, kuid näiteks valimispiirkondade ja tulemuste kaardirakendus on avalik  http://gis.tallinn.ee/valimised/.

Üha enam on Tallinnas tekkinud vajadus ka erinevate digitaalsete kaartide järele, mida koostatakse Tallinna Linnaplaneerimise Ameti geoinformaatika ja kartograafia osakonnas. Valminud on valimiste kaardid jaoskonniti, kaardid asumite raamatusse, „Tallinn arvudes“ aastaraamatusse ja palju teisi teemakaarte, koostöö on näiteks Ettevõtlusameti turismiosakonnaga. Tunnustust on leidnud  Tallinna oma aluskaart just kvaliteedi poolest, olles ajakohane ning piisavalt detailne.  Seda tõestab järjest suurenev kasutajate arv.

Geoinformaatika kujutab endast geograafilist asukohta omavate andmete kogumist, analüüsimist ja esitamist. Tallinnas kuulub selle valdkonna tööd koordineerivasse ja ise ka töös osalevasse tegusasse meeskonda neli geoinformaatikut, kaks kartograafi  ja planeeringute registri administraator, sisulisse töösse on kaasatud geomaatika teenistuse direktor. Geoinformaatika osakond loodi 2005 Tallinna Linnaplaneerimise Ametisse geomaatika teenistusse esialgu ilma kartograafideta. Kohe hakati välja töötama aluskaardi 1:2000 andmebaasi koos kujundusega ning Riigi Maa-ameti eeskujul valiti tarkvara platvormiks ESRI. Tulevaste ruumiandmete koduks sai Tallinna ruumiandmete register (TAR). Selle baasi ja GIS- tarkvara kasutajaid on nüüdseks juba mitmekümneid Linnaplaneerimise Ametis, näiteks kasutatakse seda Tallinna üld-ja teemaplaneeringute koostamisel ning Tallinna  õigusaktide lisades olevate kaardimaterjalide kujundamisel.  „Auhind, millega aastatepikkust tööd tunnustati, kuulub suuresti lisaks praegustele olijatele ka neile, kellega koos alustati“ nentis osakonna juhataja Ave Kargaja, kes ise alustas selles osakonnas tööd spetsialistina ning on näinud tööprotsessi pea algusest peale. Kargaja oli ka see, kellel ise õnnestus käia San Diegos tseremoonial, kus auhinna andis Tallinnale üle  ESRI president Jack Dangermond. Selle tunnustusega osakond ei loorberitele puhkama ei jää,  tegevusi lisaks olemasolevatele jagub. Hetkel on käsil Tallinna Planeeringute Registri suurarendus ning uue Tallinna seinakaardi ettevalmistused. Lisaks on sama osakonna vedamisel loodud Tallinna vanalinna veebirakendus www.3d.tallinn.ee <http://www.3d.tallinn.ee> .