31.01.2020

Tallinna linna esindajate osalemisest arhitektuurivõistluste žüriides.

Tallinna linnal on kavas linna esindavate arhitektide kaasamiseks linnale mittekuuluvate objektide arhitektuurivõistluste žüriidesse edaspidi sõlmida arhitektuurivõistluse korraldajaga käsundusleping, mille alusel korraldaja tasub linnale (Linnakantselei linna finantsteenistuse arvelduskontole) linna esitatud arve alusel sama summa, mis teistele žürii liikmetele žüriiliikme tasuna.

Tallinna linn teavitab eeltoodust Eesti Ehitusettevõtete Liitu ja Eesti Arhitektide Liitu.

Arhitektuurivõistluste žüriides osalemise otsustab Tallinna Linnaplaneerimise Amet ning arhitektidele žüriides osalemise eest osalemistasu ei maksta.

Ameti juhataja
Ignar Fjuk

Uudise rubriigid: