02.12.2021

Uuel aastal tõusevad linnatöötajate palgad

Palgatõus puudutab haridustöötajaid, noorsootöötajaid, kultuuritöötajaid, Tallinna Loomaaia töötajaid, bussijuhte ning nende valdkondade spetsialiste, kus palgatase on tööturu palgatasemast madalam.

2022. aasta linnaeelarves nähakse ette kõigi linna ameti- ja hallatavate asutuste töötasufondi suurendamist kokku summas 10,3 miljonit eurot.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul võimaldab tugev eelarvepositsioon kavandada linnasüsteemi töötajate palgatõusu, mis on jäänud viimaste aastate vältel alla keskmisele brutokuupalga tõusule riigis. „Kui 2021. aasta eelarvega tõstsime palka eelkõige sotsiaaltöötajatel ja teistel kõige madalama palgaga töötajatel, siis järgmisel aastal on võimalik palka tõsta palju laiemal töötajate ringil,“ ütles Kõlvart.

„Linnaasutuste töötasufondi suurendamine ei tähenda automaatselt kõikidele töötajatele ühesugust palgatõusu, otsused põhinevad analüüsil ja võrdlusel tööturu keskmistega,“ selgitas Mihhail Kõlvart.

2022. aastaks nähakse haridusasutustele ette täiendavad vahendid palgavahendite kasvuks vähemalt viie protsendi võrra. See tähendab, et tagatakse õpetajate ja tugispetsialistide palga alammäärade tõus 1315 eurolt 1412 eurole ehk 7,4 protsendi võrra ja lasteaedade õpetajaabide palga alammäära tõus 750 eurolt 850 eurole ehk 13,3 protsendi võrra aasta jooksul.

Suuremad muudatused kavandatakse ka noorsootöötajate palga alammääras, mis kasvab 1000 eurolt 1100 euroni, mis teeb kasvuks 10 protsenti. Noortekeskuste muu personali palgavahendid kasvavad viie protsendi võrra. Tallinna Loomaaia teenistuskohtadel, kus palk on alla 1000 euro, kasvab palk 13 protsenti.

Sarnaselt riigiasutustega kavandatakse linnas kõrgharidusega kultuuritöötajate palga alammäärade tõusu 1300 eurolt 1400 euroni ehk 7,7 protsendi võrra. Palgatõus puudutab Tallinna Keskraamatukogu, Tallinna Linnamuusemi, Tallinna Kirjanduskeskuse, Tallinna Linnateatri ja Tallinna Filharmoonia kõrgharidusega kultuuritöötajaid.

Enam kui viis protsenti kasvab töötasu Keskkonna- ja Kommunaalameti insenerikvalifikatsiooni nõudvatel teenistuskohtadel. Samuti kavandatakse palgakasv Strateegiakeskuse, Transpordiameti, Linnaplaneerimise Ameti ja Linnavaraameti põhivaldkonna ametikohtadel, kus palgatase sarnase sisu ja keerukusega töödel on  turu palgatasemest madalam.

2022. aastal nähakse linna spordiasutustele ette täiendavad vahendid palgavahendite kasvuks vähemalt viie protsendi võrra.

Bussi-, trammi- ja trollijuhtide palk tõuseb eelnõu kohaselt 7,5 protsenti.

Tallinna ametiasutustes ja hallatavates asutustes on detsembri algul kokku 14 932 töökohta.

Linnavalitsus saatis neljapäeval Tallinna 2022. eelarve eelnõu menetlemiseks Tallinna linnavolikogule.

Uudise rubriigid: