Vanausuliste palvelast ja selle restaureerimisest

27444_16022016_3_v.jpg

Palvela lasi ehitada luteriusku A. Mäeberg oma vanausulisest abikaasa viimset tahet täites ning annetas kogudusele selleks 1930.a krundi Kristiine linnaosas. Palvela ja sellesse ikonostaasi projekteeris 1931.a Tallinna arhitekt Nikolai Thamm noorem. Ikonostaasi programmi koostas Pjotr Baranin, kes pani paika, kuidas sinna asetada koguduse liikmete annetatud ikoonid.

1960. aastatel kaotas lihtne kogudusehoone kõik oma funktsioonile viitavad elemendid, sh sibulkupliga torni. Eesti Vabariik tunnistas vanausuliste palvela ja selle ikoonid kultuurimälestisteks 2005. ja 2006.a.

2008.a avastati hoones majavamm ning avariitööd muutusid möödapääsmatuks. Hoone otsustati rekonstrueerida 1931.a valminud kujul ja taastada muuhulgas katuse sibulkupliga harjatorn. 2009.-2010.a toimunud ehituse käigus rajati uus katuse-konstruktsioon, asendati seenkahjustustega seinakonstruktsioonid ja välislaudis. Restaureeriti aknad ja peauks. Hoone ja ikoonide säilitustingimuste parandamiseks tehti uuringud ja ehitati välja kaasaegne ventilatsioonisüsteem.

2015.a suvel tuvastati Vanausuliste palveruumis uuesti majavamm, mille tõttu põrand oli juba varem vajuma hakanud. Tegemist oli hoones 2008.a avastatud seenkahjustuse – hariliku majavammi – edasiarenguga, millest eelmise remondi käigus ei õnnestunud täielikult vabaneda. 2015.a eemaldati vammi likvideerimiseks põrand ja selle all olev täitepinnas ning osaliselt siseseinte kattelaudis. Vundament kaevati seest poolt kuni taldmikuni lahti ning töödeldi seenetõrjevahendiga. Palvelas asunud ikonostaasi ikoonid tuli samuti eemaldada. Seejärel jäi palvelaruum ligi aastaks ajaks ilma põrandata.

2016.a õnnestus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonnal alustada palvela restaureerimist. Restaureeriti palvelaruum, väljast hoone sokkel ning rajati krundile vihmavee ärajuhtimise süsteem. 2017.-2018.a jätkati palvela siseruumide restaureerimist ning konserveeriti ikonostaas ja ikoone.

Juba 2007.a alustas vanausuliste palvela ikoonide restaureerimist Malle-Reet Heidelberg ning see kestab tänaseni. Erinevatel aastatel on ikoone restaureeritud erinevas mahus, nii et töö valmis alles käesoleval aastal. Heidelbergi sõnul on vanausuliste palvela ikooniseina ligi poolesaja pühapildi autorite hulgas esindatud pea kõik tuntud kohalikud vanausulistest ikoonimaalijad – Gavriil Frolov, Pimen Sofronov, Jefim Kekišev ja Mark Solntsev. Vanemate ikoonide kahjustused olid harilikult suuremad, ent ka uuemate puhul tuli ette keerukaid olukordi.

2006 palvela v2lisvaade.JPG

Foto: Vanausuliste palvela välisvaade 2006.aastal.

2009 palvela v2lisvaae.jpg

Foto: Vanausuliste palvela 2009. aastal.

2009 majavammi h2vitust88.JPG

Foto: Majavammi kahjustused avatud välisfassaadil 2009. aastal.

27444_16022016_3_v.jpg

Foto: Palvela välisvaade pärast 2009.a restaureerimist. Foto 2016.a.

20160216_6_v.jpg

Foto: Palveruum pärast vammitõrjet ja põranda eemaldamist 2016.a algul

20160909.jpg

Foto: Palveruum restaureerimise ajal 2016.a suvel

20161220_Kibuvitsa 6_EK (48).jpg

Foto: palveruum pärast restaureerimist 2016.a lõpus

IMG_3114.jpg

Foto: eeskoda enne restaureerimist 2016.a lõpus

20170609 DSC00781.jpg

Foto: Eeskoda restaureerimise ajal 2017.a suvel. Näha vineeri alt paljastunud originaalne laudis.

20171207 IMG_0628_v.jpg

Foto: eeskoda pärast restaureerimist 2017.a sügisel

eeskoda_v.jpg

Foto: eeskoda pärast restaureerimist 2017.a sügisel

wc.jpg

Viimati muudetud: 05.03.2019