Tallinna seinakaart

2015. aasta alguseks valmis Tallinna Linnaplaneerimise Ametis geoinformaatikute ja kartograafide koostöö tulemusel Tallinna seinakaart mõõtkavas 1:10 000. Uut seinakaarti on pikalt oodatud, sest varasemalt on linnas sarnast kaarti tehtud üle kümne aasta tagasi – 2001. aastal AS Regio ja 2004. aastal AS Eesti Kaardikeskuse poolt.

Peamiselt on trükiseinakaart olnud kasutamiseks erinevates linnaasutustes ning samal eesmärgil loodi ka uus kaart. Esimesed 150 valminud trükist paigaldati linna asutuste (volikogu, ametid, linnaosavalitused) ja allasutuste (raamatukogud) seintele. Kuna tegemist on suuremõõtmelise kaardiga – 1,72 x 2,26 m, saab selle abil kiire tervet linna ning selle lähivaldu hõlmava ülevaate.

Tallinna piires on kaardil hoonestus koos aadressidega, teed koos tänavaregistriga, raudtee koos rongipeatustega ja kõik Tallinna maaüksused. Samuti vanalinna muinsuskaitseala piir, suuremad kaitsealad, pargid, haljakud, kalmistud, sadamad ja veekogud. Eraldi on tähistatud  munitsipaalkoolid ja –lasteaiad, avalik-õiguslikud ülikoolid  ning peremänguväljakud.  Lisaks on kaardile kantud valik kirikuid, haiglaid, mälestusmärke, spordirajatisi, huvipunkte, teatreid, kaubanduskeskusi jm. Kesklinnast on kaardi allanurka lisatud 1:5000 mõõtkavas suurendus. Linnapiirist väljaspool on kaardil lähivaldade haldusinfo, hoonestus ja teedevõrk.

Trükikaardi koostamisel olid infokihtide valikul abiks linnaosavalitsused ja linnaametid, et aluskaardile saaks lisatud kõige vajalikum ja erinevaid valdkondi hõlmav sisu. Trükisel kuvatud andmestik on pärit erinevatest allikatest. Tallinna piires on peamiselt kasutatud linna enda andmeid Tallinna Ruumiandmete registrist ja erinevatest andmebaasidest. Tallinna maaüksuste piirid on pärit Tallinna Maaregistrist. Kohanimede valikul ja kontrolliprotsessis oli abiks riikliku kohanimeregistri andmebaas. Eeltoodud andmestik on kaardile kantud 01.10.2014 seisuga. Mere sügavusinfo on saadud Veeteedeametilt (seisuga 28.08.2014) ning kaitsealade piirid ja nimetused Eesti looduse infosüsteemist (seisuga 30.10.2014). Linnapiirist väljaspool on aluskaardina kasutatud Eesti topograafia andmekogu andmeid (väljavõte seisuga 30.05.2014).

Kaartide trükk ja alusele paigaldamine on tehtud Tallinna Linnaplaneerimise Ametil koostöös osaühinguga MRStuudio (www.mrstuudio.ee).

 

Kaart on saadaval ühe tootena – kas paberil või kõval alusel (ja raamiga) värvitrükitult ühes tükis suuruses 1,72 x 2,26 m.  

Hind 120 - 230 EUR sõltuvalt materjalidest ja raamidest. Täpsemalt siin https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=133382&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp

Lisainfo ja tellimine: Triinu Ojala (tel: 640 4390; Triinu.Ojala@tallinnlv.ee) http://www.tallinn.ee/Teenus-Linnaplaneerimise-ameti-trukiste-muuk

 

Tallinna seinakaardi põhjal valmisid ka suuremamõõtkavalised linnaosade trükikaardid olenevalt linnaosast mõõtkavas 1:5000 või 1:7500. Need on kättesaadavad digitaalselt pdf-ina (failid on suuremahulised!) http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Linnaosade-trukikaardid Failide kasutamisel palume kindlasti viidata autorile Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

 

Hetki kaardi valmimisest (autor: Ave Kargaja)

vigade kontroll Trüki kontroll

 Trükikojas Valmis kaart 

 Seinakaardi näidis

 

 

 

 

Viimati muudetud: 07.05.2019