Üldplaneeringud

Tallinna üldplaneeringute ülevaatamise aruande kinnitamine ning informatsioon üld- ja teemaplaneeringute   muutmisettepanekutest
Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 otsus nr 90

Tallinna üldplaneeringute ülevaatamise aruande kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2019 otsus nr 16

Viimati muudetud: 05.03.2019