Osalise distantsõppe rakendamine

Kool rakendab alates 25.01.21 osalist distantsõpet, et hajutada kontakte ja tõkestada viiruse levimist. 

COVID-19 leviku ennetamise ja tõkestamise põhitõed:

  • tõhustatud hügieen;
  • kontaktide vähendamine ja hajutamine;
  • haigusnähtudega kodus püsimine.

Distantsõppel on järgmised klassid:

  • 9.b 8.02 - 17.02.21

Klasside koduõppe plaan alates 25.01.21:

Pikapäevarühmal on uus päevaplaan:
13.00-14.00 - jalutuskäik
14.00 - lõunasöök.
Pärast lõunat pikapäevarühma jäävad ainult ühe klassi õpilased. 

Pikapäevarühma plaan:

Viimati muudetud: 15.02.2021