Tervisenõukogu

TEK_logo.jpg

Ehte Humanitaargümnaasium on tervist edendav kool.

 

Tervisenõukogu liikmed:

 • Õnnela Leedo-Küngas - direktor
 • Irina Maksimenko, sotsiaalpedagoog
 • Marika Kransiver - arengujuht
 • Olga Klink - psühholoog
 • Tatjana Pliškina - med.õde
 • Milana Aksjonova - õpetaja
 • Olga Groznova - õpetaja
 • Aleksandra Bogorodskaja - õpetaja
 • Aleksandra Kryzhanovskaya - õpetaja
 • Irina Votsehovitš - õpetaja

Tervisenõukogu moto:

Kogu kooliperega kiusamise vastu

Tervisenõukogu eesmärgid:

 • Ennetada kiusamist koolis vastavate programmide abil.

 • Kujundada õpilastel tervislikku liikumis- ja toitumisharjumust. 

 • Toetada laste arengut ja edasijõudmist koolis koolipoolse ennetustööga ning ennetada käitumis- ja terviseprobleemide teket.

Eesmärkide saavutamise indikaatorid:

 • Kiusamine koolis on märgatud ja sekkumine on õigeaegselt rakendatud. 

 • Kiusamist ennetav tegevus planeeritud ja täidetakse plaani järgi.

 • Õppekavapõhised tegevused ennetustöös toimuvad plaani järgi. 

 • Õpilaste hoiakute kujundamine ning sotsiaalsete oskuste arendamine õppeainete raames.

 • Kooli uimastipoliitika on õpilastele arusaadav.

 • Kooli keskkond rakendab ühiseid kokkulepeid uimastite tarvitamise ennetamiseks ja erinevate olukordade lahendamiseks.

 • Õpetajad rohkem pööravad tähelepanu oma tundides tervise teemale.

 • Õpilased on teadlikud tervisliku toitumise põhimõtetest ning rakendavad neid oma elus.

 • Õpilased on teadlikud seksuaaltervise põhiaspektidest.

 • Tervise- ja spordipäevadest aktiivselt osavõtvate õpilaste arv on suurenenud.

 • Iga kuu liikumisega seotud koolisisesed üritused on kooliplaanis.

 • Spordiprojektides aktiivne osalemine (Sport Kooli!).

 • Liiklusohutuse loengute korraldamine algkoolis.

 • SPIN-programmis osalevad riskis olevad lapsed, õppides samal ajal eluks vajalikke sotsiaalseid oskusi.

 • VEPA metoodika rakendatakse tunnis käitumisoskuste omandamiseks ja  riskikäitumise ennetamiseks.

Eesmärgi mõõtmise meetodid:

vaatlused, tagasiside lehed, küsitlused, arenguvestlused, statistiline analüüs, rahuloluküsitluse tagasiside.

Tervisenõukogu tööplaan: 

Tervisenõukogu tööplaan.

 E-mail:  tervisenoukogu@ehtehg.ee


Viimati muudetud: 13.11.2019