16.03.2020

Distantsõppe korraldus Ehte Humanitaargümnaasiumis

 • päeva õppematerjali ja ülesanded panevad aineõpetajad kõige hiljem kella 9.00 eKooli koduste ülesannete alla;
 • ainetunnid võib õpetaja kanda nii tunniks eraldi või teatud ajavahemikuks;
 • ülesannete kirjeldused, lingid jms kannab õpetaja eKooli koduste ülesannete alla;
 • aineõpetaja võib kavandada ülesandeid, mis eeldavad videote, videoloengute jms vaatamist, videokohtumisi Skype`i kaudu, ühiseid digiülesandeid jne, seepärast soovitame õpilastel planeerida oma õppeprotsessi hommikusele ajale, vastavalt tunniplaanile, arvestades esimese tunni alguseks kl 9.00;
 • oma tööd peavad põhikooli ja gümnaasiumi õpilased esitama samal päeval kl 16.00ks, kui õpetaja pole määranud teist aega, 1.-4. klasside õpilaste tööde esitamise aja määrab klassijuhataja;
 • kui õpilane ei tule ülesannetega toime või ei jõua neid õigeaegselt täita, pöördub ta aineõpetaja poole ning koos leitakse lahendus;
 • õppeprotsessi korraldamise küsimuste puhul palume võtta ühendust aineõpetajatega (kõik kontaktid on kooli kodulehel);
 • palume jälgida aineõpetajate foorumeid eKoolis, kus hakkavad toimuma digiülesannete arutelud;
 • küsimuste tekkimisel palume pöörduda aineõpetajate, klassijuhatajate või kooli administratsiooni poole;
 • juhul, kui laps on haigeks jäänud  ning ajutiselt ei saa õppida, on lapsevanem kohustatud saatma eKooli kaudu puudumistõendi, mille aktsepteerib klassijuhataja; juhul, kui vanem ei teata koolile lapse haigusest, kõik kooli nõuded kehtivad tema suhtes täies mahus;
 • juhul, kui laps või keegi teine pereliige on haigestunud viirusesse COVID-19, palume sellest koheselt teatada klassijuhatajale;
 • küsimuste tekkimisel on abiks ka meie kooli tugipersonal: HEV-koordinaator Ilona Gotovtšikova (ilona.gotovtsikova@ehtehg.ee),  psühholoog Olga Klink  (olga.klink@ehtehg.ee) ning sotsiaalpedagoog Irina Maksimenko (irina.maksimenko@ehtehg.ee), kes saavad teile nõu anda või suunavad vajaliku spetsialisti poole; 

Eduka distantsõppe korraldamiseks palume lapsevanematel ja lastel olla pidevas kontaktis aineõpetajatega ja klassijuhatajaga, vajadusel esitada küsimusi, anda tagasisidet ning aktiivselt osaleda õppeprotsessis. Kogu vajalik informatsioon esitatakse eKoolis. 

Tuletame meelde, et õpilastel ei ole soovitav külastada ühiskondlikke kohti, spordisaale jne. Soovitame kõigil õpilastel olla kodus. 

Soovime õpilastele ja lapsevanematele tervist ja meelerahu ning ootame juba teiega koolis kohtumist!

Teie koolipere. 

Uudise rubriigid: