24.01.2020

Ehte Humanitaargümnaasiumi õpilased Euroopa Parlamendis

Ehte Humanitaargümnaasiumi 11. klassi õpilased osalesid 2019/20. õppeaastal Euroscola konkursil, mille ülesandeks oli luua video teemal „Mida teha plastpakenditega?“. Idee tundus žüriile huvitav ning see tunnistati vääriliseks osalema konkursil.

Ettevalmistused reisiks Strasbourgi kestsid mitu kuud. Õpilased jagunesid gruppidesse ning koos arutati päevakohaseid probleeme, näiteks „Milline on Euroopa tulevik?“, „Noored ja sõltuvused“, „Keskkond ja taastuvenergia“ jt. Spiiker Ivan Mysyagin valmistas ette kõne ning asusiti teele.

17. jaanuaril 2020 kohtusid Euroopa Parlamendis õpilased ja õpetajad 21 riigist. Päev parlamendis oli sündmusterohke, tegus ja põnev. Õpilased tutvustasid oma riike ja koole, koostöiselt otsiti lahendusi probleemidele, esitati küsimusi Euroopa Parlamendi esindajatele, hääletati ja mängiti. Meeskond, kuhu kuulus ka Ehte kooli õpilane Jaanek Veideman, sai  mängus „Eurogame“ 1. koha. 

Õpilased mõtlesid oma tulevikule, harjutasid prantsuse ja inglise keelt, leidsid endale uusi sõpru. See oli väga hea kogemus, mistõttu soovitatakse ka kõigil teistel tulevikus sellel konkursil osaleda.

Allikas: Ehte Humanitaargümnaasium