19.11.2019

Ehte Humanitaargümnaasiumis asusid gümnasistid võitlema koolikiusamisega

Ehte Humanitaargümnaasiumi 2019. aasta moto on „Kogu kooliperega kiusamise vastu!”. Kes teab kiusamisest rohkem kui õpetajad? Muidugi õpilased ise. Seepärast käivitati koolis projekt „Gümnasistid kiusamise vastu“ ning kutsuti õpilased kaasa mõtlema.

Projekti I etapi eesmärk oli arutada vanemate õpilastega probleemi aktuaalsust, selle põhjuseid ja tagajärgi ning töötada välja tegevuskava, mis aitaks ennetada ja vähendada koolikiusamist.

10. ja 11. klass mõtlesid õpilased koos välja tegevusi, mis toetaksid kooli aastamotot ning mida võiks reaalselt sel õppeaastal ellu viia.

15. novembril tehti I etapist kokkuvõte, iga grupp tutvustas oma tegevusplaani teistele. Ideed olid väga erinevad: luua koolis õpilasrühm „Kooli Kaitse”, korraldada 5.-6. klasside õpilastele ühiseid tegevusi nt orienteerumist erinevates parkides jms.

Järgmise etapina valib kooli juhtkond välja 3-5 tegevust ning aitab gümnaasiumi õpilastel need teoks teha. 

Marika Kransiver, Ehte Humanitaargümnaasiumi arendusjuht