02.11.2020

Kooli siseruumides enam kui 20 osalejaga toimuvate avalike ürituste korral tuleb kasutada isikukaitsevahendeid.

Seoses Tallinna linnapea käskkirjaga 02.11.2020 nr T-4-1/20/24   "Isikukaitsevahendite kasutamine linna asutuste siseruumides korraldatavatel avalikel üritustel"  tuleb kooli siseruumides enam kui 20 osalejaga toimuvate avalike ürituste korral kasutada isikukaitsevahendeid (mask, visiir vm).

Kooli juhtkond

Uudise rubriigid: