24.04.2020

Õppetöö alates 18.05.2020

 1. Jätkame distantsõppega, kooli tulevad graafiku alusel need õpilased, kes vajavad täiendavat tuge (eksamikonsultatsiooni ja võimalike mitterahuldavate aastahinnetega õpilased) juhul, kui vanemad või (täisealiste õpilaste puhul) õpilased ise on koolitulekuga nõus. Toimuvad nii grupi- kui ka individuaalsed konsultatsioonid. Õpilasi informeerib päevadest ja kellaaegadest klassijuhataja, eksamiainete konsultatsioonidest aineõpetaja. Koolisisese liikumise juhend ja ohutusnõuete kasutamise juhendid on käesoleva tegevuskava lisad.

   

 2. Hinded paneme välja 29.05, 12. klassis 15.05.

 3. Alates 01.05 12. klassil enam õppetööd ei ole v.a matemaatika, eesti keele ja koolieksami ained - konsultatsioonid. Samuti saavad need õpilased, kellel on vaja töid järele teha.

 4. Huviringid ja õpiabirühmad, eripedagoogi- ja logopeeditunnid töötavad distantsõppevormis kuni 29.05.

 5. Viimane koolipäev kõigil v.a 12. klassil on 09.06, koolivaheaeg algab 10.06 1.-8. ja 10.-11. klasside lõpuaktuseid ei toimu.

 6. 9. ja 12. kl lõpuaktuste toimumine otsustatakse hijemalt juuni esimeses pooles.

 7. 1. juuni nädal on projektõppenädal, v.a 12. kl. Need õpilased, kes vajavad järeleaitamist ja eksameid sooritavad 9. ja 12. kl õpilased projektõppenädalal ei osale (sellest teavitab kõiki õpetajaid klassijuhataja).

 8. 03.06 on loovtööde esitamise tähtaeg, 5.06 toimub loovtööde digitaalne näitus.

 9. Raamatukogusse õpikute tagastamise täpsed kuupäevad on täpsustamisel, praeguse tagastavad algkooliõpilased mai viimasel nädalal ja teised juuni esimesel nädalal.  Süsteem on sama nagu toidukottide jagamisel.

 10. Isiklikke asju saavad õpilased kätte: https://bit.ly/2y238qi

 11. Sisseastumine 10. klassi: https://bit.ly/3bsk8DB

 12. Koolilt laenatud arvutite tagastamine: https://bit.ly/ehtehgarvutid 

Uudise rubriigid: