05.11.2021

Tallinna kultuuriprojekt tipnes gümnaasiuminoorte tänavakunstiaktsiooniga

Teisipäeval, 2. novembril Salme Kultuurikeskuse hoovis toimunud noorte tänavakunstiaktsioon pani loomingulise punkti kultuuriprojekti „ACCESS – kultuuri kättesaadavus kõigile“ pilootürituste seeriale. Tallinna Ehte Humanitaargümnaasiumi ja Tallinna Kunstigümnaasiumi õpilaste ühistööna valmis suuremõõduline stencil-tehnikas seinamaaling, mida juhendas eelkõige stencil-tehnikas tänavakunstiteoste poolest tuntud Von Bomb, kodanikunimega Indrek Haas.

„ACCESS – kultuuri kättesaadavus kõigile“ töögrupi juhi Lennart Sundja sõnul on käimasoleva rahvusvahelise projekti eesmärgiks sisendi kogumine 2022. aastal valmivasse kultuuri kättesaadavuse parandamise tegevuskavasse. „Möödunud aastal tallinlaste seas läbi viidud rahuloluküsitluse põhjal selgus, et ligi veerand linlastest ei saanud oma majandusliku olukorra tõttu kultuurielus nii palju osaleda, kui soovinuks. Ent kultuurielust kõrvalejäämise põhjuseid on teisigi ning osalemist võib mõjutada ka ebasobiv transpordiühendus, tervislikust seisundist tulenevad takistused ja huvipakkuvate võimaluste vähesus. Samuti võidakse eemale jääda lihtsalt ka seetõttu, et pole kellegi hoolde jätta lapsi või puudub kaaslane ja üksi ei tihka minna. ACCESS projekti raames analüüsimegi erinevate Euroopa linnade kogemusi, et leevendada ilmnenud takistusi ja seeläbi linlastele kultuuri kättesaadavust parandada“ , rääkis Sundja. „ACCESS – kultuuri kättesaadavus kõigile“ pilootürituste sari, mille viisime läbi Kopli asumis, keskendus eelkõige väikeste aktsioonide kaudu kogukonna aktiveerimisele, mida oli võimalik ilma suurte investeeringuteta kohe ellu viia. Kultuuriprojekti tulemusel ning piloteeritava Kopli kultuuriprojekti kogemuse põhjal on sarnast mudelit võimalik hiljem üle kanda Tallinna kultuuritaristu edendamiseks ning parendamiseks“, lisas Lennart Sundja. 

Tänavakunstnik Von Bombi sõnul tehti koos noortega põhjalikku eeltööd ja valmistati teisipäevast aktsiooni ette tänavakunsti teemalistes töötubades. „Esmalt rääkisime gümnaasiuminoortega tänavakunsti olemusest ja tutvusime selle põhitõdedega. Rääkisime muuhulgas ka sellest, et ehkki tänavakunst on välja kasvanud graffiti-kunstist, väljendub erinevus tänavakunsti puhul linnaruumi rikastamise ambitsioonis. Lisaks valmivad tänavakunstiteosed tavaliselt seinaomanike nõusolekul ja nendega koostööd tehes“, selgitas Von Bomb.  „Seejärel jätkasime stencil- teose planeerimis- ning ettevalmistusprotsessiga, mille käigus valisime välja ja panime paika teose elemendid ning kompositsiooni. Neljast figuurist koosneva kompositsiooni tarvis valisid osalejad endi seast modellid ja neist pildistatud fotode põhjal valmistasimegi üheskoos ette teose seinale kandmiseks šabloonid“, lisas kunstnik Von Bomb.

„ACCESS – kultuuri kättesaadavus kõigile“ projekti on kaasatud mitmed erinevad Põhja-Tallinna kultuuriasutused ja valdkonna eksperdid, kes ühiselt nii pilootprojekti teostusse, kui tegevuskava loomisesse panustavad. Projekti raames on toimunud lisaks noorte tänavakunstiaktsioonile ka Kopli piirkonna retseptide kogumise aktsioon, millest valmis videoreportaaz , ning Kultuuribussi külaskäik Koplisse. Täpsem info „ACCESS – kultuuri kättesaadavus kõigile“ projekti kohta siin Projekti koostööpartnerite esindajad räägivad projekti eesmärkidest lähemalt siin videos.

Kopli gümnaasiuminoorte tänavakunstiaktsioon sai teoks tänu Salme Kultuurikeskuse ja Graniidi 20 KÜ toele ning läbiviijaiks on Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet koostöös Tallinna Strateegiakeskuse välisprojektide kompetentsikeskusega.

 

 

Uudise rubriigid: