02.10.2019

Tallinna lasteaiajuhid tutvusid Singapuris uuenduslike õppemudelitega

22.–30. septembrini 2019 osalesid Tallinna lasteaedade direktorid inspireerival õppereisil Singapuris, kus tutvuti kohaliku alusharidussüsteemi, uuenduslike õppemudelite ja hindamisstandarditega.

Koolitusreisi üheks oluliseks eesmärgiks oli Singapuri ja Eesti haridussüsteemi võrdlev analüüs. Õppereisil tutvuti eri tüüpi lasteaedadega, lasteaiaõpetajate ettevalmistuse ja professionaalse arengu toetamise võimalustega Singapuris.

Tallinna haridusjuhid külastasid eri tüüpi lasteaedu, kuid tutvudes sealse töökorraldusega, sai kiiresti selgeks, et alusharidus on riiklikul tasandil väärtustatud ja hinnatud ning õpetajakoolitusele pööratakse Singapuris suurt tähelepanu. Lasteaia õpetajaid koolitab SEED Instituut, kes on välja töötanud erinevad programmid lasteaedade personali professionaalse arengu toetamiseks. Huvitav oli tõdeda, et lasteaiaõpetajal on Singapuris võimalik teenida samaväärselt juhiga, kui ta on karjääriredelil tõusnud ja panustanud oma professionaalsuse arendamisse.

Lastevanematele on loodud võimalus osaleda lastevanemate koolis, et parimal moel toetada oma lapse arengut. Lasteaedades ringi liikudes jäi silma laste ja õpetajate omavaheline positiivne suhtlus, laste siiras huvi tegevustes osalemise vastu ja õpetajate soov lapsi tehtu üle mõtlema ning arutlema panna. Singapuri lasteaedade pilk on suunatud tulevikku, väljatöötatud programmid toetavad neid oskusi, mis on vajalikud edukaks toimetulekuks 21. sajandil.

Suurt tähelepanu pööratakse Singapuri lasteaedades kommunikatsioonile ja suhtlemisoskusele, seda nii laste kui ka õpetajate tasandil. Olulisel kohal on töö väärtustega. Mainimist väärib, et lasteaedade ja rühmade seintel loetavad väärtused ühtivad riiklikul tasandil püstitatuga. Riigi tasandil peetakse tähtsaks eri rahvuste, rasside ja usundite väärtustamist, konsensuse saavutamist, hinnatakse perekondlikke väärtusi ja traditsioone, austatakse iga inimese individuaalsust ja eripära. Lastes kasvatatakse maast-madalast samu väärtushinnanguid, õpetatakse lapsi armastama iseennast ja teisi ning positiivselt suhtuma erinevatesse ettevõtmistesse. Palju pööratakse tähelepanu distsipliinile kui alusoskusele elus raskustega toimetulekuks, uute väljakutsete vastu võtmiseks ja oma unistuste poole liikumiseks. Ollakse hoolivad, ausad ja üksteist austavad. Väga oluliseks peetakse ka seda, et õpetaja oleks oma töös õnnelik, sest nii suudab ta lastele rohkem pakkuda. 

Lisaks lasteaedade My First Skool, Agape Little Uni ja Sparkle Tots külastamisele oli tallinlastel suurepärane võimalus näha kõikide eelpool kirjeldatud oskuste arendamist toetava lastekeskuse Kidzania tegutsemist. Mini-linnak, kus lastele oli loodud täiskasvanuna töötamise võimalus erinevates Singapuris reaalselt tegutsevates asutustes ja ettevõtetes, hämmastas meid kõiki. Nägime sära laste silmis, kui nad inkassaatorina asjalikult ühest kauplusest teisi kõndisid ja allkirja vastu panka raha ära viisid, restoranis pizzat valmistasid, tuletõrjujana tuld kustutasid või siis kiirabiga haigeid haiglasse toimetasid. Seda loetelu võiks lõputult jätkata. Nii saab laps juba varases eas arusaama osaliseks, et raha teenimiseks on vaja pingutada ja omada teatud oskusi. Lapsed said reaalselt tehtud töö eest Kidzania raha, mille eest nad võisid kaupluses endale teenitu eest kaupa osta või siis raha kogumiseks järgmiseks korraks alles jätta. Neis tegevustes lapsi jälgides tundsime jälle ära needsamad väärtused, mida lasteaias lastele õpetatakse: armastus, tarkus, distsipliin, hoolivus ja kirg tehtu ning loodu vastu.  

Lõpetuseks üks helge hetk Singapuri linnapildist, kus lasteaiajuhid nägid eakat meest tänaval pilli mängimas. Rõõm ja armastus, millega noored inimesed talle mängu eest raha ulatasid,  on kirjeldamatu. See tuli tõesti südamest. Samamoodi südamest ja heatahtlikult naeratades aidati tallinlasi metroos pileti ostmisel. Millegipärast oli kõigil nende jaoks aega – südamesse tekkis soe tunne. „Tore, kui suudaksime ka siin, Eestimaal, juba varases eas lastele selliseid väärtusi õpetada, mis kõnetavad ja igast tegevusest välja paistavad,“ soovis Tallinna Kihnu Lasteaia direktor Eve Kalimulina. „Suur aitäh kõigile, kes hindavad ja väärtustavad tulevikku vaatamise tähtsust, võimaluse eest avardada tänaste lasteaiajuhtide maailmapilti. Oli väga huvitav, mõtlemapanev ja inspireeriv õppereis.“.

Pildid pärinevad Singapuri Agape lasteaia kodulehelt, kus ka Tallinna lasteaiajuhtide visiidist kirjutati. Singapuri pedagoogid soovivad tulla vastuvisiidile Tallinna.

Lasteaiadirektorid Singapuris_2019-10-02-15.17.06._lasteaias1.jpeg Lasteaiadirektorid Singapuris_2019-10-02-15.17.06._lasteaias2.jpeg 

Eve Kalimulina, Tallinna Kihnu Lasteaia direktor

Toimetas: Leini Jürisaar, Tallinna Haridusamet

 

   

Uudise rubriigid: