22.10.2019

Tallinna viie kooli õpilased tutvusid Brüsselis Euroopa Liidu ametkondade tööga

Õpilased ja õpetajad viiest Tallinna koolist külastasid 14.-18. oktoobrini 2019 Euroopa Parlamenti, Euroopa Komisjoni, Eesti Alalist Esindust Euroopa Liidu juures ja NATO peakorterit Brüsselis (Belgia). Kohtuti Eesti saadikutega ja saadi teadmisi Euroopa Liidu ametkondade tööst.

Koos Ehte Humanitaargümnaasiumi, Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi, Tallinna 53. Keskkooli, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ning Tallinna Juudi Kooliga osales reisil veel viis kooli peamiselt Ida-Virumaalt, kokku 40 õpilast ja õpetajat.

Euroopa Parlamendis (EP) võttis Eesti esinduse vastu Jana Jalvi-Robertson kommunikatsiooni peadirektoraadi külastuste ja seminaride osakonnast, kes tutvustas parlamendi ülesehitust ja toimimismehhanisme. Seejärel kohtuti Eesti saadikute Andrus Ansipi, Marina Kaljuranna ning Yana Toomiga. Nemad andsid ülevaate oma peamistest ülesannetest ning töövõitudest Euroopa Liidu (EL) kõrgeimas seadusandlikus kogus. Räägiti EL-i ees seisvatest olulisematest probleemidest ning Eesti sisepoliitikast haridus- ja sotsiaalvaldkonnas. Kõik neli saadikut tõdesid, et õnneks on Euroopa parlamendi töö korraldatud nii, et suured riigid ei saa domineerida, vaid peavad tegema koostööd ja otsima toetajaid väiksemate riikide esindajate seast. Saadikud kiitsid Euroopa parlamendi konsensusele ja kompromissidele orienteeritud arutluskultuuri ja avaldasid lootust, et ühel päeval on see normiks ka Eestis.

Järgmisena külastati EP kahte peamist õppekeskust: Parlamentarium’i ning Euroopa ajaloo maja, mis mõlemad kuuluvad Brüsseli vaatamisväärsuste esikümnesse. Parlamentarium on suurim parlamendi külastus- ja õppekeskus Euroopas ja esimene, mis toimib täielikult 24 keeles. Seal kasutatakse interaktiivseid multimeediavahendeid, et anda ülevaade Euroopa Parlamendist ja teistest EL-i institutsioonidest ning näidata, kuidas valmivad poliitilised otsused, mis mõjutavad meie kõigi igapäevaelu. Samuti saab seal korraldada rollimänge gümnaasiumiastme õpilastele Euroopa demokraatlikult valitud parlamendi töö kiirkursuse raames. Seni on taolisi õppekeskusi olnud vaid kolm: Brüsselis, Strasbourg’is ja Berliinis. On äärmiselt tore, et juba tuleva aasta hakul avab uksed Euroopa avastuskeskus ka Tallinnas.

Euroopa ajaloo maja püsiväljapaneku põhirõhk on Euroopa 20. sajandi sündmustel ja Euroopa integratsiooni arengul, mida vaadeldakse laiemast ajaloolisest vaatenurgast, kõrvutades eurooplaste vastandlikke ajalookogemusi. Seal tutvuti Euroopa ajaloo pöördepunktide ning sõlmprobleemidega ning mõtiskleti nende tähenduse üle tänapäeval.

Õppekülastus jätkus Berlaymont’i hoones, kus kohtuti Euroopa Komisjoni (EK) asepresidendi Andrus Ansipi endise kabinetiliikme Vivian Loonelaga, kes nüüd töötab volinik Valdis Dombrovskise meeskonnas. Räägiti uue EK prioriteetidest järgmiseks viieaastaseks perioodiks.

Õppepäev päädis kohtumisega suursaadik Rein Tammsaarega Eesti Euroopa Liidu Esinduses. Üle tunni kestnud arutelu käigus rääkis ta põhjalikult enda 25 aasta pikkusest diplomaaditöö kogemusest eri riikides ning vastas rühmaliikmete küsimustele. Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi õpilastele ja õpetajatele oli see ühtlasi kohtumine oma kooli vilistlasega.

Külaskäigul NATO peakorterisse tutvuti Eesti alalise esinduse tööga NATO juures. Esinesid esinduse juht suursaadik Kyllike Sillaste-Elling, tema asetäitja Siiri Königsberg ning sõjaline esindaja kommodoor Igor Schvede. Peagi liitus ka avaliku diplomaatia osakonna juhtivtöötaja Robert Pszczel, kellega arutati selliseid teemasid nagu NATO-Venemaa suhted, Ukraina konflikti rahvusvaheline mõju, hübriidsõda kui uus sõjaline strateegia, väikeriigid suures poliitilises mängus ning Balti riikide ja Põhjamaade julgeolek.

Tagasiteel Tallinna külastati veel Maastrichti ja Aachenit – Euroopa ajalooga tihedalt seotud linnu.

Edaspidi kavatsetakse oma koolides rohkem Euroopast rääkida, seda mitte üksnes selle mõiste ajaloolises või geograafilises dimensioonis, vaid eeskätt väärtuste paradigmast lähtudes.

Õppereis toimus Euroopa Parlamendi kutsel ja raha toel ning selle korraldas Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ja Tallinna Juudi Kooli õpetaja Dmitri Rõbakov. Külaskäigu programmi seadis kokku EL Eesti esinduse pressiametnik Mirjam Sutrop. 

 

Dmitri Rõbakov, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ja Tallinna Juudi Kooli õpetaja