Valikained

Valikained põhikooli astmes

 • B-võõrkeel (prantsuse keel, inglise keel)
 • Arvutiõpetus

Valikained gümnaasiumis

 • Autojuhtimise alused
 • Programmeerimine
 • Ettevõtlus ja majandusõpe
 • Uurimistööalused
 • Informaatika
 • Võõrkeel B1
 • Väitluskunst
 • Suhtlemisoskus
 • Psühholoogia
 • Eetika
Viimati muudetud: 19.10.2020