25.05. Parkide päeva e-seminar „Pargid - järgmine generatsioon

25.05.2021 toimus e-seminar Tallinna parkide eilsest, tänasest ja homsest päevast.

Link seminari järelvaatamiseks: http://bit.ly/E-seminar4

SEMINARI KAVA

Kell 15.00 – 15.05:     Seminari avamine

Moderaator Urve Sinijärv

 Urve Sinijärv, erialalt maastikuarhitekt, on Tallinna Botaanikaaia direktor.

Kell 15.05 – 15.10:     Avasõnad Elena Sapp

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja asetäitja

Kell 15.10 – 15.35:     Tiina Tallinn (Tallinna linna maastikuarhitekt 2000 – 2008) „Tallinna parkide ajalugu

Äsja ilmus raamat „Tallinna pargid ja haljasalad“, milles on Tallinna parkide lugu keskajast kuni viimase ajani. Ettekandes tuuakse välja huvitavamaid fakte sellest raamatust, sh rikka hansalinna keskaeg; 19. sajand, mil tehti parkide jaoks väga palju; eelmise sajandi alguskümnendid, mille kohta infot nappis, kuid viimaks leiti ühe magistritöö jaoks tehtud põhjalik uurimus 1928. aastast; pärastsõjaaegsed varemetele rajatud pargid.

Tiina Tallinn on endine pikaajaline Tallinna maastikuarhitekt, Eesti Arhitektide Liidu liige.

Kell 15.35 – 16.00:    Kersti Lootus (OÜ Lootusprojekt) „Kadrioru pargi alumine aed

Ettekandes antakse ülevaade Kadrioru pargi alumise aia ajaloost ja praegusest olukorrast ning aia restaureerimise võimalustest.

Kersti Lootus on maastikuarhitekt, olnud 1990’ndatel aastatel Tallinna peaaednik, Kesklinna peaaednik ning Botaanikaaia peaaednik kuni aastani 2001.

Kell 16.00 – 16.25:     Tiina Tuulik (Arhitektuuribüroo Järve & Tuulik) „Kalmistud– eile ja täna

Kalmistu on koht, kuhu maetakse ja kus mälestatakse surnuid kogukonna religioossete ja üldkultuuriliste tõekspidamiste ning etniliste tavade järgi.  Tallinnas on täna seitse surnuaeda, kuhu sängitatakse lahkunuid. Ettekandes tutvustatakse Tallinna Metsakalmistu ja Pärnamäe kalmistu kujunemise ja kujundamise lugu - miks need matusepaigad rajati ja millised muutused on toimunud viimastel aastakümnetel.

Tiina Tuulik on töötab Arhitektuuribüroos Järve & Tuulik OÜ maastikuarhitektina ja Tallinna Tehnikaülikoolis lektorina. Kalmistute uurimise ja projekteerimisega on ta tegelenud ligi 30 aastat.

Kell 16.25 – 16.50:     Aado Altmets (Tallinna Strateegiakeskus) „Go Green Routes – inimeste kaasamine roheluse kujundamisse Vormsi pargi näitel

Ettekandes tutvustatakse GoGreenRoutes projekti ideestikku, mille alustalaks on inimeste/sihtrühmade/kogukondade kaasamine oma elukeskkonna kujundamisse, tuues näitena Tallinna Vormsi pargi kavandamise. Juttu tuleb muuhulgas ka looduspõhiste lahenduste võimalikkusest linnaplaneerimisel, linnaaianduse võimalustest parkides ja rohelisest ettevõtlusest.

Aado Altmets on Tallinna Strateegiakeskuse välisprojektide kompetentsikeskuse projektijuht energia-, ringmjanduse ja roheprojektides, sh ka GoGreenRoutes projektijuht.

Kell 16.50 – 17.15:     Anna Semjonova (Tallinna Strateegiakeskus) „Putukaväil – linna uus lineaarpark“

Ettekandes antakse ülevaade Putukaväila, Tallinna uue lineaarpargi kontseptsiooni kujunemise taustast ning selle arendamise põhimõtetest. Putukaväila kogupikkus on 13,5 km ning see ühendab omavahel Lääne- ja Põhja-Tallinnat, läbides väga eriilmelisi asumeid ja linnapiirkondi. Tegemist on Tallinna ühe ambitsioonikama pargiala väljaarendamise projektiga, mis erineb oma mahult ja lähenemiselt senistest nö traditsioonilistest parkide projekteerimistest.  Üldise planeerimise taustal, enne pikaajaliste visioonide ellu viimist tuuakse ettekandes välja konkreetseid näiteid, kus keskkonna muutumised või väiksemad avaliku ruumi aktiveerimised on aset leidnud. Räägitakse ka linnaelanike kaasamisest Putukaväila lineaarpargi kavandamisse.

Anna Semjonova on inimgeograaf ja töötab Tallinna Strateegiakeskuses ruumiloome kompetentsikeskuses linnaplaneerijana.

Kell 17.15 – 17.40:    Kristiina Kupper (Tallinna Kekskonna- ja kommunaalamet)  „Digitaalne rohelus

Võimalikult heade otsuste tegemiseks on vajalikud korrektsed alusandmed. Kuidas on lood Tallinnas haljastust puudutavate andmetega, mis võimaldaks planeerida tulevikku? Ettekandes saab kuulda, millised on linna plaanid digitaalse rohelusega.

Kristiina Kupper on hariduselt aednik ja maastikuarhitekt. Ta on eelnevalt töötanud Pärnus linnaaednikuna ja on nüüd pea 10 aastat olnud Tallinna maastikuarhitekt. Viimastel aastatel on ta tegelenud Tallinna haljastust puudutavate andmete struktuuri ja nende kogumise ning kasutamisega.

Kell 17.40 – 17.45:    Seminari lõpetamine

 

Lisainfo:

Piret Paljak

Projektijuht

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Piret.Paljak@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 25.05.2021