17.03.2020

Nõmmel koristati täiendavalt avalike prügikastide ümbrust

Nõmme linnaosa valitsus kaardistas ja koristas täiendavalt Nõmmel asuvate pakendikonteinerite ja avalike prügikastide ümbrust.

Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis ütles, et pakendikonteineritega ja prügikastidega suuri probleeme ei esinenud. “On aga näha, et mänguväljakutele on kogunemas ka muud seltskonda peale lastega perede, millele viitavad konid ja tühjad alkoholipudelid prügikastide ümbruses. Ka Harku grillplatsi olukord ei olnud kiita ja rabarajal vedeles söögi- ja paberjäätmeid. Kutsun siinkohal inimesi käituma looduses heaperemehelikult ja prügi vedelema mitte jätma. Arvestades õuealade kasutusintensiivsuse tõusu, esines prügistamist siiski vähe,“ rääkis Šillis. „Teeb head meelt, et inimesed liiguvad rohkem värskes õhus ja Nõmme erinevad terviserajad, mänguväljakud ja rabarajad leiavad kasutust. Tuletan aga meelde, et avalikud kogunemised on eriolukorra tõttu hetkel keelatud, nii et piknikud ja suure kambaga matkamised tuleks edasi lükata,“ lisas linnaosavanem.

Kõik probleemsed kohad said Nõmmel korrastatud ja koristussagedust tõstetakse veelgi. 

Nõmme linnaosa valitsus palub jäätmetega tekkinud probleemidest mänguväljakutel või terviseradadel märku anda e-postil: nomme@tallinnlv.ee või telefonil 645 7333.

Uudise rubriigid: