04.08.2021

Pikendame Vilde Spordipargi igapäevast mehitatud valve aega

Vilde Spordipark on noorte seas kujunenud erakordselt populaarseks vaba aja veetmise kohaks, mille üle on heameel. Küll käivad aga sellise hoogsa kasutusega kaasas ka murekohad, millele on naabermajade elanikud tähelepanu juhtinud.

Peamiselt seostuvad mured avaliku korra nõuetest kinnipidamisega: suuremad seltskonnad kipuvad lärmama, tihti keeratakse muusika valjemaks kui see on mõistlik, kõigile pole ka päris selge, et prügi käib prügikasti. On tulnud ette ka juhtumeid, kus õigust tahetakse taga ajada rusikatega vehkides.

Spordipargi osas esitatud tähelepanekud ja probleemid on läbi vaadanud ning oleme otsustanud pikendada turvatöötaja igapäevast kohalolekut. Kui seni oli mehitatud valve vahemikus kell 20-23, siis nüüd algab valve igal õhtul juba kell 17.00.

Veel ühe uuendusena – lisaks sellele, et turvatöötaja on Vilde Spordipargis tänasest kohal juba kella 17st – hakkame siinsamas Facebookis esmaspäeviti avaldama turvatöötajate esitatud möödunud nädala korrarikkumiste ja vahejuhtumite koondi.

Olen ka ise korduvalt olukorda jälgimas käinud ning valveteenust pakkuvale meeskonnale linnaosa ootuseid selgitanud. Esmalt peab silma peal hoidma, et lapsed ei teeks teistele ning ei saaks ka ise füüsiliselt liiga. Igasse väikesesse nügimisse muidugi pole tarvis sekkuda – see käib paratamatult noorusega kaasas – kuid päris rusikatega arvete õiendamist tuleb ennetada.

Järgmiseks küsimus „platsiõigusest“ ehk kes saab kui palju mingit atraktsiooni kasutada: ikka juhtub, et suuremad panevad oma vanuse maksma ning väiksemad saadetakse vesiste silmadega kaugemale pealtvaatajaks. Jällegi, liigne sekkumine pole vajalik, kuid ei saa lasta tekkida ka olukorral, kus suuremate saabudes peavad väiksemad oma mängud lõppenuks kuulutama.

Muidugi ka avalik kord: kui keegi turvatöötaja nähes prügi maha loobib, siis palutakse see kokku korjata ning selgitatakse prügikastide tööpõhimõtet. Mõistagi on keelatud spordiplatsil suitsetamine ja alkoholi tarbimine.

Küll ei saa aga linnaosavalitsus ega turvatöötajad võtta endale lapsevanema rolli ning hakata spordipargis viibivaid lapsi ja noori ümber kasvatama. See, milline on laste kõnepruuk, kombed ning suhtumine teistesse, algab ikka kodusest kasvatusest, mitte turvamehe manitsustest. Turvatöötaja on kohal selleks, et asjadel silma peal hoida ning ennetada suuremaid probleeme, sada protsenti steriilseks ja ohutuks pole aga avalikku ruumi kunagi võimalik teha. Ja ega see mõistlik olekski. Tuletage meelde oma lapsepõlve, kas olite ikka igal hetkel vaiksed, viksid ja viisakad?

Omalt poolt juhin lapsevanemate tähelepanu ühele tõsisele küsimusele: nimelt on spordipargis hilisel ajal tihti näha omapäi päris väikeseid lapsi, veel koolieelikuid. Leian, et nii väikeseid ei ole siiski mõistlik lubada minna üksi uitama. Palun leidke see aeg, et nendega kaasas olla.

Rõõmustame, et Vilde spordipark täidab oma eesmärki ning see on hästi vastu võetud, ühtlasi proovime seal aeg-ajalt pakkuda lastele ja noortele ka põnevat juhendatud tegevust.

Püsige terved, olge hoitud!

Lauri Laats
Mustamäe linnaosa vanem

Uudise rubriigid: