13.12.2019

Endla lasteaed pälvis loosiauhinna Europe Code Week osalemise eest

Vahemikul 10.10-25.10.2019 toimus üle Euroopa Europe Code Week, millest võtsid osa ka Tallinna Endla lasteaia lapsed ja Tallinna Kunstikooli huvihariduses osalevad lapsed. HITSA ProgeTiigri tulevikutegija 2019 loosis välja kõikide osalejate vahel ka auhindasid, millest üks õnnestus võita ka meie lasteaial.

Selle sündmuse jooksul pöörati rõhku laste turvalisele käitumisele internetis, rühmades käsitleti teemat põhjalikumalt ning Montessori ja Mõmmide rühm tegid ühise õppefilmi vaatamise hommiku, mille raames vaadati Jänku Jussi ja Progetiigri õppefilmi "Jänku Jussi internetimaailm". Vaata sündmuse kokkuvõtet Europe Code Week lehelt siit: https://codeweek.eu/view/233868/endla-lapsed-oppisid-kaituma-internetis-ohutult. Lisaks algasid Tallinna Endla lasteaias huvitegevuse piloot koostöös Tallinna Kunstikooliga, mille raames toimusid iga nädal robootika ja vormiõpetuse tunnid lastele. Ringitundides haakuti nädala ja projekti teemadega ning tegevused aitasid paremini kinnistada nädala jooksul õpitud teadmisi ning aidata kaasa lapse silma ja käe koostööle, loogilise mõtlemise arendamisele. 

79323612_1004585883235800_6205237873017356288_n.jpg

Kokku osales erinevates tegevustes lapsi ligikaudu 75. Oktoobri alguses olid peamiseks fookuseks ametid ja kõik ametitega seonduv. Haabneeme kooli õpilastega koostöös valmis uus Bee Boti ja Blue Boti õppematt, millel oli võimalik juhtida robotit õige ameti juurest õigete vahendite juurde. Sündmus on registreeritud ka Europe Code Weeki, https://codeweek.eu/view/249984/endla-lasteaia-robootikud-alustasid ja tegevuse kokkuvõtet on võimalik vaadata siit: https://gopro.com/v/bQENzrX73kpQg

80247611_444195246265694_5386124933212405760_n.jpg

Lisaks toimus oktoobris veel leivanädala seonduvad robootika tegevused, kus robotid aitasid korrata erinevate pagaritoodete nimetusi, tegevusi on võimalik järgi vaadata siin: https://gopro.com/v/zPadb0r2EarOd, robotid aitasid õppida ja korrata ka erinevate loomade ning lindude nimetusi, mida õpiti tundma ka Rohelise Kooli Suure Taimejahi raames. Vaata toimunud huvitegevuse kokkuvõtet siit: https://gopro.com/v/KRgdQrKr3RpV8 ja oktoobris katsetati erinevaid roboteid ja õpiti paremini juhtima Dashi ning kasutama Doti, vaata kokkuvõtet sellest tunnist siin: https://gopro.com/v/PoWzQ10nNGOyn

Tegevuste registreerimise eest loosis HITSA ProgeTiiger välja erinevaid auhindu osalejate vahel ning Tallinna Endla lasteaed võitis endale LEGO Coding Express komplekti.

79537257_568949963668373_5706558351379267584_n.jpg

Täname õpetaja Elisabeti, Ketlyt ja Liinat, kes haakusid sündmusega ning HITSAt toreda jõuluüllatuse eest!

ProgeTiiger_Logo_horisontaal_EST_web.jpg

Uudise rubriigid: